16. 02. 2021

MH Invest s novým vedením úspešne začala ozdravný proces a rozbehla „spiace“ projekty

Spoločnosti MH Invest sa po nástupe nového vedenia podarilo racionalizačnými krokmi ušetriť takmer 200-tisíc eur a rozbehnúť viaceré projekty. Ide o štátnu spoločnosť spadajúcu pod Ministerstvo hospodárstva SR, jej konateľom je od mája minulého roka Boris Kačáni. Spoločnosť má na starosti predovšetkým Strategický park Nitra. „Podarilo sa nám napríklad procesne vyriešiť výstavbu tzv. People centra, ktoré má priniesť služby do Strategického parku Nitra, čo nám vyplýva aj zo zmlúv. Pritom tento projekt štyri roky stál,“ zdôraznil konateľ MH Invest a dodal, že o realizáciu projektu prejavili záujem traja reálni uchádzači. 

Za veľmi dôležitý posun označil Kačáni aj začiatok výstavby mimoúrovňovej križovatky Šindolka. Začiatok výstavby tejto križovatky dlho meškal, zlepší pritom nielen dopravnú obslužnosť Strategického parku Nitra, ale vyrieši aj napojenie rýchlostnej cesty R1A s hlavným ťahom smerom na Topoľčany, čím sa výrazne zlepší dopravná situácia na ťahu Nitra – Topoľčany. Spoločnosť sa venovala aj analýze vhodných lokalít pre výstavbu nových priemyselných parkov. Pripravovala tiež podklady pre proces schválenia zámeru vybudovať priemyselný park v katastri Rimavskej Soboty.

Najviac finančných prostriedkov spoločnosť ušetrila minulý rok na mzdových nákladoch. Oproti roku 2019  ide o úsporu 114-tisíc eur. Zmenou advokátskej kancelárie došlo k úspore 60-tisíc eur, a to napriek tomu, že sa tak stalo až v októbri. V budúcom roku predpokladajú, že táto zmena prinesie úsporu až 240-tisíc eur. Nezazmluvnenie externej agentúry pre médiá znamená ušetrenie ďalších cca 30-tisíc eur. Financie sa usporili aj zrušením verejného obstarávania na kosenie Strategického parku v Nitre. Tento krok znamenal minulý rok zníženie nákladov o 15-tisíc eur. Doterajšia činnosť nového vedenia sa odrazila aj na cash-flow, keď bilancia je lepšia o 500-tisíc eur oproti plánu.

 

Tlačový odbor MH SR; foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk