30. 11. 2018

MH SR chce zvýšiť bezpečnosť detských ihrísk

Pravidlá prevádzkovania detských ihrísk bude upravovať nový zákon, ktorý pripravil rezort hospodárstva. Slovenská obchodná inšpekcia našla pri nedávnej kontrole nedostatky na vysokom počte ihrísk a ich množstvo nemá klesajúcu tendenciu. Až približne 80 % zistených problémových miest súviselo práve s bezpečnosťou detí. Ministerstvo hospodárstva predložilo návrh zákon do medzirezortného pripomienkového konania.

Bezpečnosť detských ihrísk je potrebné zvýšiť, kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) opakovane potvrdili množstvo nedostatkov a vysoké riziko úrazov. Ministerstvo hospodárstva SR preto vypracovalo samostatný návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. „Bezpečnosť a zdravie detí musia byť na prvom mieste. Preto prichádzame s legislatívou, ktorá jasne zadefinuje požiadavky na detské ihriská a zlepší ich kontrolu," zdôraznil štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec.

Nový zákon definuje bezpečnostné požiadavky, ktoré by mali detské ihriská spĺňať ako celok, a nielen jednotlivé hracie prvky. Stanovujú sa napríklad požiadavky na povrch detských ihrísk alebo na rozmiestnenie hracích zariadení. V návrhu sú definované aj základné povinnosti vlastníkov ihrísk, okrem iného sa navrhuje systém na monitorovanie úrazov na detských ihriskách. Novinkou by mala byť povinná vstupná kontrola v prípade nových detských ihrísk, ako aj pravidelné ročné kontroly. Legislatíva stanovuje aj požiadavky na odbornú spôsobilosť kontrolórov detských ihrísk, čím by sa malo zamedziť pôsobeniu rôznych podvodných kontrolórov. Návrh počíta aj so sankciami v prípade nedodržiavania stanovených pravidiel. Nová legislatíva síce stanovuje administratívne povinnosti pre vlastníkov ihrísk, tie by však mali byť minimálne a jasne stanovené. Zároveň obsahuje aj návrh na odstránenie goldplatingu, keď sa v súčasnosti vyžaduje nad rámec požiadaviek EÚ posudzovanie zhody zariadení detských ihrísk vyrobených v SR alebo dovezených cez naše územie na vnútorný trh EÚ. Účinnosť zákona je navrhovaná od januára 2020.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk