19. 02. 2020
ilustračná fotka zo závodu

MH SR podporí automobilku v Martine. Volkswagen chce investovať do elektromobility

Najväčšia slovenská automobilka Volkswagen Slovakia dostane na rozšírenie výroby v martinskom závode od štátu úľavu na dani z príjmu vo výške 5,035 milióna eur. Návrh ministerstva hospodárstva schválil vládny kabinet. Firma plánuje rozšíriť kapacitu existujúcej prevádzkarne na výrobu diferenciálov pre podporu výroby nových modelov elektromobilov. Do roku 2021 by mala vytvoriť 18 nových pracovných miest. 

Volkswagen plánuje vynaložiť na nákup nových strojov a zariadení do konca roku 2022 minimálne 14,4 milióna eur. Spoločnosť chce vybudovať nové kapacity pre podporu rozvoja elektromobility. „Máme záujem ďalej podporovať inovácie a všetky nové prvky, ktoré sú v automobilovom priemysle. Preto sme sa rozhodli, že v rámci investičnej pomoci podporíme aktivitu firmy Volkswagen, ktorá má svoj závod nielen v Devínskej Novej Vsi, ale aj v Martine. Rozhodli sa investovať viac ako 14 miliónov eur do rozšírenia tamojšej výroby. Táto nová investícia sa bude týkať výlučne elektromobility. To znamená, že sa tam budú vyrábať dielce a súčiastky pre elektrotromobily, ktoré sa vyrábajú v rámci koncernu VW vo viac ako 60 modeloch," povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

V priamej súvislosti s investíciou vznikne v roku 2021 v martinskej fabrike 18 nových pracovných miest, pričom 162 zamestnancov bude preškolených a prevedených z existujúcej prevádzky do novej výroby. Vytvorené pracovné miesta budú zahŕňať predovšetkým vysokokvalifikované pozície, ako napríklad špecialista výroby, špecialista v oblasti normalizácie, PLC programátor, aplikačný programátor, pracovník v oblasti rádiometrie či spektrometrie.  Volkswagen Slovakia sa zároveň zaviazal udržať 884 pracovných miest. Práce na investičnom zámere začali v novembri 2019. Ich ukončenie je naplánované na koniec roka 2022 a dosiahnutie plnej kapacity predpokladá firma v roku 2023. Rozšírenie kapacity prebehne v existujúcej prevádzkarni v existujúcej výrobnej hale. 

Výrobný závod VW v Martine bol založený v roku 2000, pričom od svojho vzniku sa sústreďuje najmä na produkciu komponentov pre prevodovky, podvozky a motory. Špecificky ide najmä o skrine diferenciálu, prírubové hriadele či brzdové kotúče. Od roku 2016 sa závod orientuje aj na výrobu komponentov pre motory. V roku 2017 sa produktové portfólio v martinskom závode rozšírilo o výrobu ozubených vencov diferenciálu. V roku 2018 závod v Martine vyrobil 33,6 mil. komponentov. 

 

SITA, TASR, Odbor komunikácie MH SR 

Foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk