14. 11. 2017

MH SR podporuje Smart City riešenia v slovenských mestách

Ministerstvo hospodárstva predstaví začiatkom roka podporný mechanizmus na presadenie viac Smart City riešení v slovenských mestách.

Ministerstvo hospodárstva SR vníma Smart City projekty predovšetkým ako nový prístup v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní,využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Rezort preto plánuje začiatkom roka vyhlásiť výzvu, ktorá by mala pomôcť presadiť viac Smart City riešení v slovenských mestách. Podporu bude možné získať na štúdie uskutočniteľnosti ako aj samotné Smart City projekty. Túto aktivitu rezortu avizovala generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Miriam Letašiová počas Medzinárodného kongresu ITAPA 2017, na ktorom vystúpila v panelovej diskusii Smart Cities and Smart Transport. M. Letašiová zdôraznila, že ministerstvo hospodárstva pristupuje k tejto problematike proaktívne a podporuje zavádzanie inovatívnych riešení v slovenských mestách a kladie dôraz na zvyšovanie povedomia o téme Smart City. V tejto súvislosti vyzdvihla konkrétne príklady úspešnej realizácie inovatívnych riešení v slovenských mestách a to v Žiari nad Hronom, Nitre, Bratislave, Trenčíne, Poprade a Kežmarku. V rámci otázok z publika Milan Ftáčnik ocenil úsilie Ministerstva hospodárstva  SR na podporu inovácií v slovenských mestách a odporučil ju rozšíriť do slovenských regiónov.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk