19. 09. 2018

MH SR pripravuje návrhy na odstránenie goldplatingu, je možné poslať podnety

Ministerstvo hospodárstva pokračuje v snahe znižovať administratívnu záťaž. Spolu s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pripravuje komplexný materiál o goldplatingu aj s návrhmi na jeho odstránenie. Podnety k tejto téme je možné zaslať na e-mail: goldplating@mhsr.sk do 18. októbra 2018.

Prispieť k odstraňovaniu tzv. goldplatingu, zavádzaniu legislatívnych opatrení nad rámec toho, čo vyžaduje EÚ, môžu odborníci aj verejnosť. Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na portáli právnych predpisov Slov-lex predbežnú informáciu o tom, že pripravuje komplexnú analýzu goldplatingu v slovenskej legislatíve aj s návrhmi na odstránenie neopodstatneného goldplatingu. Podnety k tejto téme je možné zaslať na e-mail: goldplating@mhsr.sk do 18. októbra 2018. Materiál vzniká v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. „Cieľom  je analyzovať právne predpisy a  identifikovať neopodstatnené administratívne zaťaženie. V niektorých prípadoch môžeme jednoznačne hovoriť o chybnej implementácii práva EÚ,“ uviedol štátny tajomník Rastislav Chovanec. Ministerstvo hospodárstva chce aj touto cestou prispieť k debyrokratizáciu a nadmernej administratívnej záťaže.

Smernice EÚ stanovujú určitý cieľ a minimálne požiadavky, ktoré musia členské štáty pri ich preberaní splniť. Tieto minimálne požiadavky môžu štáty dodatočne rozšíriť a smernice EÚ implementovať aj nad ich rámec. Medzi rozširujúce povinnosti patrí napr. požiadavka na častejší výkon úloh, viac povinností, sprísnenie sankčných režimov alebo nevyužitie možných výnimiek, čo môže podnikateľom a firmám komplikovať situáciu. „Tento spôsob preberania európskej legislatívy ale môže viesť k zníženiu konkurencieschopnosti slovenských firiem v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, čo samozrejme považujeme za nežiaduce," vysvetlil iniciatívu rezortu štátny tajomník Rastislav Chovanec. V určitých prípadoch, najmä v oblasti zdravia, životného prostredia alebo spotrebiteľov, môže byť záujmom krajiny zvýšená ochrana, a teda aj sprísnenie požiadaviek smerníc EÚ. V prípade dostatočného zdôvodnenia ide o tzv. opodstatnený goldplating, ktorého ponechanie je v záujme Slovenskej republiky.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania samotného materiálu je november  2018.

Predbežná informácia je zverejnená na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/199

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk