15. 04. 2020
ilustračný obrázok mapy

MH SR pripravuje pomoc pre cestovné kancelárie a ich klientov

Cestovný ruch patrí pre celosvetovú pandémiu koronavírusu k najviac postihnutým oblastiam. Ministerstvo hospodárstva SR chce pomôcť cestovným kanceláriám na Slovensku, ale aj ich klientom, ktorí nemohli a nebudú môcť pre koronavírus vycestovať. Pripravuje preto legislatívne zmeny, o ktorých bude v blízkej dobe rokovať vláda. „Cestujúci si budú môcť po dohode s cestovnou kanceláriou vybrať odklad alebo odstúpenie od zmluvy o zájazde bez uplatnenia sankcií. Diskutujeme o umožnení odkladu o 18 mesiacov,“ priblížil návrh ministerstva hospodárstva štátny tajomník rezortu Ján Oravec. „Zároveň hľadáme mechanizmus ako pomôcť bezúročnými pôžičkami cestovným kanceláriám, aby sa pre mimoriadnu situáciu nedostali do úpadku,“ dodal.   

Rezort hospodárstva na návrhu pracuje na základe rokovania a dohody so zástupcami ministerstva dopravy, Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA), Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR SR) a Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO). „Snažíme sa o také riešenie, aby nebola ohrozená platobná schopnosť cestovných kancelárií a poisťovní, a zároveň aby sa dodržala úroveň ochrany cestujúceho nastavená súčasnou legislatívou,“ zdôraznil J. Oravec. „Všetky dotknuté strany si uvedomujú mimoriadnosť situácie, do ktorej sa dostali a podporujú spravodlivé riešenie, ktoré neukráti ani jednu stranu značným spôsobom,“ dodal štátny tajomník ministerstva hospodárstva. 

Cestovné kancelárie riešia dve skupiny klientov. Ide o tých, ktorí už v súčasnosti alebo v blízkej dobe mali cestovať, ich zájazdy sú zrušené, ale klienti za ne zaplatili. Druhú skupinu tvoria klienti, ktorí majú zaplatené zálohy prevažne letných zájazdov. V prípade prvej skupiny je potrebné nastaviť mechanizmus a pomoc zo strany štátu tak, aby neboli ohrozené cestovné kancelárie. Zájazdy na letnú sezónu sa v súčasnosti nerušia. Túto problematiku bude riešiť práve pripravovaný legislatívny návrh. 

  

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk