18. 04. 2019

MH SR spolupracuje s Americkou obchodnou komorou na zlepšení podnikateľského prostredia

Spolupráca Ministerstva hospodárstva SR a Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) je efektívna a prináša konkrétne výsledky vo viacerých oblastiach, vrátane podnikateľského prostredia. Na výročnom valnom zhromaždení AmCham v Bratislave to uviedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Rastislav Chovanec.

Americká obchodná komora v SR bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá nezisková organizácia financovaná z príspevkov svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach s cieľom podporiť ekonomický rozvoj vo východoslovenskom regióne. Dnes patrí medzi najaktívnejšie zahraničné obchodné komory s cieľom zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku. „Ministerstvo hospodárstva spolupracuje s Americkou obchodnou komorou na viacerých témach. Patria k nim opatrenia na zlepšovanie podnikateľského prostredia, agenda lepšej regulácie či centier podnikových služieb. Teším sa, že naša spolupráca pokračuje už niekoľko rokov," uviedol vo svojom príhovore štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

Členskú základňu Americkej obchodnej komory v SR v súčasnosti tvorí viac ako 325 spoločností z 26 krajín, vrátane viacerých významných firiem na Slovensku. Z uvedeného počtu tvoria približne 44 % slovenské spoločnosti, 21 % je amerických a približne 35 % predstavujú medzinárodné spoločnosti. Cieľom valného zhromaždenia v Bratislave bolo oznámenie výsledkov volieb do Správnej rady AmCham a vyhodnotenie aktivít komory za rok 2018. „Poslaním AmCham je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku, ale prioritou naďalej zostávajú kvalita vzdelávania, regionálny rozvoj a inovácie. Osobne sa na pôde AmCham angažujem v podpore sektora centier zdieľaných služieb ako druhého piliera slovenskej ekonomiky. Fórum centier podnikových služieb patrí k hlavným prioritám komory,“ povedal Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory v SR.

 

Odbor komunikácie MH SR, AmCham

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk