24. 04. 2020
Karol Galek

MH SR zabezpečilo pomoc s platením účtov za energie, nik preto nemusí byť odpojený

Ministerstvo hospodárstva SR intenzívne hľadalo riešenia na pomoc odberateľom energií. Výsledkom je finančný mechanizmus na pomoc s krytím základných prevádzkových nákladov. „Cieľom bolo dosiahnuť stav, aby mohli odberatelia uhrádzať účty za elektrinu a plyn včas a nemuseli tak čeliť riziku odpojenia,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. 

Rezort hospodárstva minulý týždeň úspešne predstavil ďalšiu pomoc pre malých a stredných podnikateľov zasiahnutých koronakrízou. Nevyčerpané eurofondy presunul na účely poskytovania nízkoúrokových prekleňovacích úverov a zabezpečil tak v prvom kroku balík finančných prostriedkov v objeme takmer 300 miliónov eur. „Firmy teraz môžu tieto výhodné úvery prostredníctvom zapojených bánk využiť aj na úhradu energií,“ vysvetlil Karol Galek. Ministerstvo hospodárstva sa osobitne snažilo o uvoľnenie obmedzení a otvorenie prevádzok, ktoré sa vo viacerých fázach stáva realitou, čo tiež prispieva k zlepšeniu ekonomickej situácie vo firmách a u občanov a schopnosti uhradiť platby za energie. 

Rezort tiež intenzívne diskutuje so zástupcami dodávateľov, distribútorov a ďalších aktérov na energetickom trhu. Cieľom je priebežne sa oboznamovať so situáciou v energetickom sektore v kontexte dopadov koronakrízy. „Aktuálny stav v energetike dôsledne monitorujeme,“ ubezpečil K. Galek. Štátny tajomník rezortu hospodárstva víta ústretový prístup dodávateľov elektriny a plynu a váži si ho o to viac, že aj samotní dodávatelia sú koronakrízou priamo zasiahnutí. „Informovali ma, že na základe individuálneho posúdenia sa snažia v tomto ekonomicky neľahkom období vychádzať v ústrety odberateľom, ktorí požiadajú o úpravu zálohových platieb alebo o splátkový kalendár,“ zdôraznil Galek a dodal, že „v prípade dramatického zhoršenia situácie sme pripravení reagovať legislatívnym návrhom, ak sa to ukáže ako potrebné na ochranu odberateľov a zvyšku dodávateľského reťazca.“ 

Dodávatelia elektriny, plynu, tepla a prevádzkovatelia energetickej infraštruktúry majú oproti iným dodávateľom tovarov či poskytovateľom služieb nadštandardnú výhodu v podobe možnosti okamžitého odpojenia odberateľa, pričom takéto odpojenie môže mať pre konkrétneho odberateľa existenčné následky. „V záujme zachovania vzájomnej dôvery verím, že toto svoje oprávnenie nebudú zneužívať a preukážu dostatočnú mieru zodpovednosti a solidarity smerom k  odberateľom, partnerom a celej spoločnosti,“ zdôraznil Galek. Do budúcna bude podľa neho v súlade s programovým vyhlásením vlády väčšia pozornosť venovaná systémovým opatreniam na zníženie koncových cien energií, ako aj cieleným opatreniam na zníženie energetickej chudoby. Ministerstvo bude tiež podporovať akékoľvek dobrovoľné a adresné opatrenia zo strany dodávateľov a distribútorov energií, ktoré budú zamerané na zmiernenie dopadov súčasnej krízy voči najviac postihnutým skupinám odberateľov aj vo verejnom sektore, napríklad zdravotníctve. 

 

 Odbor komunikácie MH SR, foto: SITA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk