27. 01. 2023

Karel Hirman dnes rokoval v Sabinove o aktuálnom stave príprav na vybudovanie nového priemyselného parku

Minister hospodárstva SR Karel Hirman viedol v piatok 27. januára spolu so zástupcom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pracovné rokovania s primátorom mesta Sabinov Michalom Repaským. Diskusii dominovala téma aktuálneho stavu príprav na vybudovanie nového priemyselného parku v Sabinove, ktorý má ambíciu patriť medzi najväčšie priemyselné parky v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Súčasťou diskusií bola aj otázka pripravenosti a potenciálu mesta Sabinov prijať ďalšie významné investičné projekty očakávané na východnom Slovenskom v budúcich rokoch, čo môže významne zvýšiť ekonomickú kondíciu mesta a celého regiónu.

Minister Karel Hirman sa počas rokovania s primátorom Sabinova Michalom Repaským zaujímal o aktuálny stav a pokrok v prípravách na vybudovanie nového priemyselného parku v Sabinove, ktorý má byť v zmysle rozhodnutia vlády SR dokončený do konca roku 2025. Sabinov, ale i celý PSK by v dôsledku vybudovania priemyselného parku významne ekonomicky ťažili. Park by sa zaradil medzi ďalšie pripravované hospodársky významné projekty, akými sú Priemyselný park v Rimavskej Sobote alebo Strategický park vo Valalikoch. Minister Hirman súčasne zameral svoju pozornosť aj na pripravenosť a potenciál mesta Sabinov hostiť ďalšie významné investičné projekty. 

Primátor Sabinova informoval ministra Hirmana o konkrétnych otázkach súvisiacich s prípravou prác na realizácii parku. Ministra hospodárstva súčasne ubezpečil o  maximálnej podpore a súčinnosti vedenia mesta pre úspešné zvládnutie príchodu investorov a ich následné pôsobenie a ekonomické napredovanie v meste, okolí a celom PSK. Osobitnú pozornosť primátor mesta Sabinov venoval výstavbe nového obchvatu Sabinova a jeho napojeniu na diaľničnú sieť pri Prešove, ktorého výstavba sa začne už na jar tohto roku. Táto dopravná infraštruktúra zásadným spôsobom zlepší logistické operácie a celú dopravnú infraštruktúru pre budúcich investorov v priemyselnom parku. Takéto a podobné aktivity a ich úspešná realizácia zvýšia zároveň atraktívnosť mesta Sabinov aj z pohľadu ďalších významných projektov.

Minister Hirman konštatoval spokojnosť s informáciami, ktoré získal od primátora Repaského. Vyjadril presvedčenie, že Sabinov aktuálne predstavujúci jeden z menej rozvinutých regiónov Slovenska bude v realizácii všetkých vytýčených aktivít úspešný. Na záver uviedol, že realizácia priemyselného parku v Sabinove bude znamenať významný prínos nielen z hľadiska lokálneho, ale i národného a prispeje k hospodárskemu pokroku celej ekonomiky nášho štátu.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk