12. 03. 2019

Minister hospodárstva rokoval s rakúskou partnerkou o energetike a elektromobilite

Ak nebudú nové bloky jadrovej elektrárne v Mochovciach bezpečné,  Slovensko ich neuvedie do prevádzky. Minister hospodárstva Peter Žiga o tom ubezpečil svoju rezortnú kolegyňu, rakúsku spolkovú ministerku pre trvalú udržateľnosť a turizmus Elisabeth Köstinger na pracovnom stretnutí v Bratislave. Diskutovali na tému energetiky, jadrovej bezpečnosti, ale aj spolupráce v oblasti podpory elektromobility.   

„Ekonomická stránka spustenia 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach je v tejto chvíli druhoradá. Absolútnou prioritou je bezpečnosť obyvateľov, a to platí aj o obyvateľoch susedných štátov,“ ubezpečil minister hospodárstva Peter Žiga. Úrad jadrového dozoru SR ako najväčšia a medzinárodne uznávaná autorita v tejto oblasti preveruje každú pochybnosť, vrátane medializovaných informácií.

Naša krajina rešpektuje odlišný názor Rakúska na využívanie jadrovej energie, na druhej strane Slovenská republika bezpečne a dlhodobo prevádzkuje viaceré bloky jadrových elektrární a nadpolovičná väčšina energie u nás je vyrobená z jadra. Jadro je považované za bezuhlíkový zdroj energie a prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu a klimatickej zmene. Slovensko neberie bezpečnosť na ľahkú váhu a minister hospodárstva sa so svojou rakúskou partnerkou dohodol na výmene informácií.

Spoločný názor majú obe krajiny pri podpore využitia alternatívnych palív a elektromobility. Slovensko sa pridalo k Rakúsku pri presadzovaní vodíkových palivových článkov ako veľmi účinnej alternatívy súčasných spaľovacích motorov. Tak ako SR, aj Rakúsko intenzívne podporuje zavádzanie elektromobilov a budovanie príslušnej infraštruktúry viacerými nástrojmi, vrátane finančnej podpory. Rakúšania dokonca pracujú na uplatnení vodíkového pohonu aj v železničnej doprave. Ministri sa jednoznačne zhodli, že budú túto tému presadzovať na európskej úrovni.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk