31. 03. 2023

Minister Karel Hirman: Návšteva Hornej Nitry, nový zdroj tepla a teplej vody ako i transformácia témou dňa

Minister hospodárstva SR Karel Hirman vo štvrtok 30. marca 2023 navštívil región Hornej Nitry. Jeho prvou zástavkou bola spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., kde ho privítala primátorka mesta Prievidze a vedenie spoločnosti na čele s Rastislavom Januščákom, predsedom predstavenstva spoločnosti. Karel Hirman sa informoval o príprave a budovaní napojenia na nový zdroj tepla, ktorý bude už od Nového roka zásobovať mestá Prievidza, Handlová a ich okolie. Na Hornej Nitre tak už v novom roku 2024 budú mať obyvatelia regiónu vykurovanie domácnosti a zabezpečenie teplej vody z nového zdroja, ktorý je financovaný z fondov Európskej únie. Celková investícia projektu predstavuje sumu 24,6 mil. eur, pričom z toho 19,9 mil. eur predstavuje nenávratný finančný príspevok.

Realizácia projektu má osobitný význam, kedy sa fosílne palivo nahrádza z časti plynom a z časti obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE), ktoré budú vstupom pre dodávky tepla a teplej vody obyvateľom regiónu. Súčasťou projektu je i výmena 14,7 m nadzemného a podzemného potrubia. 

Nasledovalo stretnutie na Mestskom úrade v Prievidzi, ktorého sa zúčastnili zástupcovia mesta Prievidze, primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič a zástupcovia zamestnávateľov v regióne. Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková v úvode vyzdvihla účasť a záujem štátu o problematiku v regióne v podobe návštevy Karla Hirmana. Hlavnou témou stretnutia bola najmä dôležitá problematika transformácia uhoľného kraja Hornej Nitry a boj s nezamestnanosťou, najmä kvalifikovanej odbornej pracovnej sily, ktorej nárast vzrástol najmä v súvislosti s uzatváraním baní.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk