23. 01. 2018

Minister P. Žiga na konferencii SOPK o očakávanom vývoji ekonomiky v tomto roku

MH SR má v tomto roku ambíciu vypracovať Stratégiu hospodárskej politiky SR do roku 2030. Za dôležité z pohľadu hospodárstva SR v tomto roku označil P. Žiga spoľahlivý trh práce s dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, adresnú investičnú podporu mimo regiónov západného Slovenska ako aj ďalšiu debyrokratizácia podnikateľského prostredia.

Slovensko je priemyselná krajina, a preto je dôležité dokázať sa prispôsobiť zmenám v tejto oblasti. To je jeden z dôvodov, prečo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravuje stratégiu hospodárskej politiky do roku 2030. Na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) to uviedol šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Konferencia sa každoročne koná za účasti desiatok zástupcov slovenského priemyslu a členov diplomatického zboru. Okrem ministra hospodárstva sa na nej zúčastnili aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch či predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko

Na Slovensku podľa ministra hospodárstva chýba ucelená koncepcia hospodárskej politiky, a preto iniciuje vznik stratégie."Stratégia mapuje postavenie SR v rámci EÚ a globálnych trendov, identifikuje oblasti, ktoré sú významné z hľadiska zabezpečenia makroekonomickej stability, rozvoja podnikania, vyššieho a trvalo udržateľného rastu hospodárstva a zamestnanosti ako garancie sociálneho rozvoja," vysvetlil minister. "Dôležitým aspektom spracovania tohto strategického dokumentu je aj očakávaný vývoj priemyslu v nadväznosti na koncept Priemysel 4.0. v nasledujúcich rokoch, ktorý so sebou prináša nové výzvy, na ktoré bude musieť reagovať aj Slovenská republika," opísal minister ďalšie dôvody vytvorenia ucelenej stratégie.

Za dôležitú v tomto roku považuje rezort hospodárstva aj ďalšiu podporu podnikateľského prostredia. MH SR avizuje prijatie nového antibyrokratického balíčka, ktorý bude obsahovať napríklad zjednodušenie administratívy pre podnikateľov pri vstupe do systému duálneho vzdelávania či zrušenie povinnosti každoročného podpisovania vyhlásenia k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane. Minister P. Žiga zdôraznil, že ďalšou z oblastí, ktoré budú pre hospodárstvo SR v roku 2018 kľúčové, je spoľahlivý trh práce s dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Digitalizácia a robotizácia predpokladá vznik nových typov profesií, čo vyžaduje opatrenia zamerané na nový koncept vzdelávania, a to - duálne vzdelávanie, odborná príprava študentov a absolventov či rekvalifikácia zamestnancov, dodal. V súvislosti s investičnou podporou minister hospodárstva pripomenul, že od 1. apríla bude účinný nový zákon o investičnej pomoci. „Už nemáme v úmysle podporovať klasické montážne dielne, ale budeme sa zameriavať na investície s vyššou pridanou hodnotou, ktoré prirodzene generujú aj rast miezd,“ vyhlásil.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk