26. 10. 2018

Minister P. Žiga ocenil projekty, ktoré šetria energiu

Hlavnú cenu pre celkovo najlepší projekt garantovanej energetickej služby získal projekt Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku. V roku 2016 znížili náklady na spotrebu energie o 192 tisíc eur. Minister hospodárstva P. Žiga zdôraznil, že energetická efektívnosť je nepochybne významný fenomén poslednej doby.

Oceniť snahu verejného ale aj súkromného  sektora o zvyšovanie energetickej efektívnosti je cieľom súťaže EFEKTIA. Organizuje ju Asociácia poskytovateľov energetických služieb, ceny tohtoročným víťazom odovzdal minister hospodárstva Peter Žiga. Šéf rezortu hospodárstva považuje za pozitívne, „že ocenenie získali projekty, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalších. Znižovanie energetickej náročnosti je našou strategickou prioritou. Prispieva k ochrane životného prostredia, uvoľňuje finančné zdroje pre iné zmysluplné využitie a v neposlednom rade zvyšuje konkurencieschopnosť podnikov aj celej našej ekonomiky. Aj preto rezort tento rok podpísal dobrovoľné dohody o úsporách energie s 11 najväčšími priemyselnými hráčmi, pripravujú sa ďalšie dohody a v parlamente je novela zákona o energetickej efektívnosti,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

Hlavnú cenu pre celkovo najlepší projekt garantovanej energetickej služby získal projekt Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku. V roku 2016 znížili náklady na spotrebu energie o 192 tisíc eur. Tento projekt bol víťazným v kategórií súkromný sektor. Na druhom mieste v tejto kategórii skončil projekt Efektívne využitie zónového vykurovania v budove spoločnosti Slovnaft. Tretím oceneným v tejto kategórii je projekt energetickej úspornosti budovy Vysokej školy manažmentu v Bratislave. Minister hospodárstva P. Žiga odovzdal ocenenia aj v kategórii verejný sektor, kde vyhral projekt zvýšenia energetickej efektívnosti budov Gymnázia M.R. Štefánika a Gymnázia Imre Madácha realizovaný Trnavským samosprávnym krajom Na druhom mieste skončil projekt zvýšenia energetickej efektívnosti NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov a tretí bol projekt opravy Materskej škole v Dúbravách (okr. Detva).

Vyhlasovateľ súťaže  je Asociácia poskytovateľov energetických služieb. Ide o združenie 14 právnických osôb, ktoré podporuje využívanie energeticky garantovaných služieb. Do súťaže bolo prihlásených takmer 20 projektov. Odborná porota posudzovala technické riešenia aj prínos projektov.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk