04. 12. 2018

Minister P. Žiga rokoval o rozširovaní spolupráce s Čiernou Horou

Možnosti spolupráce v oblasti energetiky, pripravované projekty v Čiernej Hore, o ktoré by sa mohli byť uchádzať podnikatelia zo SR, ako aj transfer slovenských skúseností z viacerých oblastí boli hlavnými témami dvojdňového rokovania Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi vládou SR a vládou Čiernej Hory. 

Rokovaniam spoločnej komisie za slovenskú stranu predsedal minister hospodárstva Peter Žiga. Čiernohorskú delegáciu na stretnutí v Bratislave viedla ministerka hospodárstva Dragica Sekulić, ktorú na pracovnej ceste sprevádzal aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Čiernej Hory Nikola Vujović. Ako zdôraznil minister hospodárstva P. Žiga, „išlo o prvé zasadnutie komisie a hlavným cieľom bolo identifikovať oblasti, v ktorých je možné rozvíjať spoluprácu.“

Napriek tomu, že Slovensko a Čierna Hora majú nadštandardné politické vzťahy, bilaterálna hospodárska spolupráca medzi našimi krajinami je na veľmi nízkej úrovni v rámci obchodnej výmeny, ako aj investícií slovenských spoločností v Čiernej Hore. Potenciál rastu vzájomnej spolupráce a veľa nevyužitých príležitostí medzi Slovenskom a Čiernou Horou existuje v tradičných odvetviach spolupráce, akými sú energetika (výstavba a rekonštrukcia energetických kapacít, projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie), ochrana životného prostredia a aj odpadové hospodárstvo. „Okrem týchto sektorov ponúkame Čiernej Hore aj transfer skúseností z oblasti inovácií prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ako aj riešenia pre informatizáciu spoločnosti a e-government,“ zdôraznil šéf rezortu hospodárstva P. Žiga.

Ministerka hospodárstva Čiernej Hory Dragica Sekulić počas návštevy Slovenska rokovala o možnostiach spolupráce a investíciách medzi Slovenskom a Čiernou Horou aj s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim. 

 

Odbor komunikácie, MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk