02. 10. 2023

Minister Peter Dovhun: Účasť na samite Medzinárodnej energetickej agentúry v Paríži  

Dňa 28. septembra 2023 sa minister hospodárstva SR P. Dovhun zúčastnil prvého samitu Medzinárodnej energetickej agentúry („IEA“), venovanému téme kritických nerastných surovín („IEA Summit on Critical Minerals and Clean Energy“). Okrem vysokopostavených zástupcov z kľúčových spotrebiteľských a dodávateľských krajín sa podujatia zúčastnili i zástupcovia sféry biznisu, investori, vedúci pracovníci medzinárodných organizácií, občianskej spoločnosti a akademickej obce, a to s cieľom diskutovať o účinných postupoch na zabezpečenie rýchleho a bezpečného energetického prechodu. Ústrednými témami samitu boli diverzifikácia zdrojov dodávok kritických nerastných surovín, zvýšenie transparentnosti ich trhov, rozšírenie prístupu k údajom a informáciám, urýchlenie technologických inovácií, recyklácia, podpora trvalo udržateľných a zodpovedných postupov, a v neposlednom rade uľahčenie medzinárodnej koordinácie a spolupráce.

Minister Peter Dovhun vystúpil počas tematického panelu „Unlocking potential for technology, recycling and jobs“, v ktorom vyzdvihol, že aj malé krajiny môžu prispieť k dosahovaniu cieľov v oblasti kritických nerastných surovín zapojením sa do aktivít RD&D a spoločných think-tankov, alebo, ako napríklad v prípade Slovenska, oblasťou automobilového priemyslu. Na okraj samitu sa minister Dovhun stretol s výkonným riaditeľom IEA F. Birolom a s českým ministrom priemyslu a obchodu J. Síkelom, s ktorými prediskutoval aktuálne témy pôsobenia SR v IEA/OECD a bilaterálnych vzťahov v sfére energetiky. 

Rovnako tak paralelne v dňoch 28. až 29. septembra sa uskutočnila v Paríži na podnet Agentúry pre jadrovú energiu (Nuclear Energy Agency – NEA) a Ministerstva pre energetickú tranzíciu Francúzska za účasti zástupcov vlád a priemyselného sektora konferencia s názvom „Plány pre novú jadrovú energiu (Roadmaps to New Nuclear)“. Jej cieľom bolo vytvoriť priestor na spoluprácu pre krajiny plánujúce nové projekty v oblasti jadrovej energetiky, ale aj zdieľanie praktických skúseností na medzinárodnej úrovni. Počas tejto konferencie minister hospodárstva SR Dovhun, v paneli zameranom na diverzifikáciu dodávateľského reťazca v jadre, vyzdvihol snahy Slovenska v tomto smere a to konkrétne uzavretie kontraktov na dodávky jadrového paliva s americkou spoločnosťou Westinghouse a budúcu možnú spoluprácu s francúzskou firmou Framatome. Zároveň ocenil aj úspech našej krajiny v medzinárodnej súťaži v rámci projektu Phoenix, čo je ďalším krokom v oblasti budovania malých modulárnych reaktorov. Poukázal aj na fakt, že tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce v etape energetického spúšťania dosiahol výkon 100 %. Upozornil na to, že jedným z faktorov, ktorý prispel k predlžovaniu dostavby tejto elektrárne, bol aj nedostatok kvalifikovaného personálu. Z uvedeného dôvodu zdôraznil nevyhnutnosť spolupráce medzi krajinami v oblasti vzdelávania jadrových expertov a tiež vyzdvihol snahy francúzskej strany, hlavne možnosť zahraničných stáží pre slovenských univerzitných študentov. 

Na okraj konferencie NEA sa uskutočnilo niekoľko bilaterálnych stretnutí. Na bilaterálnom stretnutí Petra Dovhuna s ministrom energetiky Rumunska Sebastianom Burdujom sa strany dotkli  aktuálnej situácie v jadrovej energetike v oboch krajinách. Na stretnutí s ukrajinským ministrom Galushenkom boli prediskutované témy pokračovania tranzitu po 31. decembra 2024, využívania LNG terminálov, poskytnutia ukrajinských skladovacích kapacít, budúcich možností prepravy vodíka, alebo možnosti spolupráce v elektroenergetike. Obe strany prejavili záujem o spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky a dohodli sa na podpise memoranda o spolupráci. Minister Dovhun v rámci svojich bilaterálnych rokovaní dohodol aj podpis memoranda o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky s Poľskom a Slovinskom počas nadchádzajúcej Rady ministrov pre energetiku v Luxemburgu. 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk