06. 06. 2016

Minister Peter Žiga na rokovaní Rady ministrov pre energetiku EÚ

Hlavné témy diskusie ministrov boli návrh nariadení o bezpečnosti dodávok plynu a návrh rozhodnutia o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky. Obidva sú dôležité z pohľadu energetickej únie ako jednej z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. V rámci diskusie k nariadeniu o bezpečnosti dodávok plynu rezonovali hlavné otvorené otázky, ktoré sa týkajú   regionálnej spolupráce, mechanizmu solidarity a transparentnosti plynárenských kontraktov. K návrhu rozhodnutia o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky bolo prijaté všeobecné smerovanie Rady.

 

Holandské predsedníctvo následne prezentovalo hlavné výstupy z aprílového neformálneho rokovania Rady, ktoré sa týkajú nového dizajnu trhu s elektrinou. Minister Peter Žiga predstavil program slovenského predsedníctva v oblasti energetiky a v tejto súvislosti absolvoval aj viacero bilaterálnych rokovaní, ktoré potvrdili ambiciózne očakávania partnerov v súvislosti s ďalším rozvojom energetickej únie. Holandský minister hospodárstva Henk Kamp mu symbolicky odovzdal predsedníctvo v tejto oblasti.  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk