09. 09. 2016

Minister Peter Žiga oceňoval pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Minister Žiga v príhovore na celoštátnych oslavách pripomenul, že dobývanie nerastných surovín významne prispieva k rozvoju nášho hospodárstva a v rámci priorít slovenského predsedníctva pomáha aj plniť cieľ Energetickej únie, ktorým je cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre Európu a jej občanov. Ministerstvo hospodárstva SR si plne uvedomuje dôležitosť a potrebu efektívneho využívania domácich nerastných surovinových zdrojov. Nároky doby ukazujú, že SR nevyhnutne potrebuje  koncepciu s dlhodobým výhľadom. „Ministerstvo hospodárstva plánuje do konca roka 2016 vypracovať analýzu surovinového potenciálu Slovenska s identifikáciou kritických surovín pre rozvoj nášho hospodárstva a návrh koncepcie rozvoja slovenského surovinového priemyslu,“ avizoval šéf rezortu Peter Žiga. Stane sa tak v spolupráci nielen s dotknutými rezortmi, ale aj odborníkmi združenými v Národnej technologickej platforme pre výskum, vývoj a inovácie surovín, z vysokých škôl a ďalších organizácií energetického a ťažobného priemyslu.
 
Čestné odznaky ministra hospodárstva SR za pracovnú vernosť, za pracovnú obetavosť, vzorný záchranár a za zachovanie tradícií si z rúk Petra Žigu prevzalo 36 baníkov a hutníkov - Ing. Vincent Spišák, Ing. František Sekerka, Jozef Lehocký, Štefan Sorád, Juraj Tulík, Stanislav Mendel, Michal Galan, Miroslav Trávniček, Juraj Málik, Valerián Chovan, Juraj Petričko, Mário Krebes, Peter Fridman, Prof. Michal Cehlár, PhD., Ivan Dávid, Štefan Obšitník, Viktor Poracký, Peter Kolesár, Dušan Ujházi, prof. Tomáš Havlík, DrSc.,  Miroslav Antoni, Igor Matuška, Milan Moravanský, Tibor Hlinka, Ľubomír Knap, Emil Štrba, Ing. Marián Beňovský, PhD., Jozef Tvardzík, Pavol Pástor, Jaroslav Gazdík, Ing. Ladislav Zelinka, Ing. Roman Müller, Ladislav Reštei, Ing. Ondrej Michna, MUDr. Ján Nosko, PhD. a Ing. Fedor Boroška.
Celoslovenské oslavy dňa Baníkov, geológov, hutníkov a naftárov pripravila Slovenská banská komora v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky. Podujatie v Banskej Štiavnici usporadúvajú pravidelne už od roku 1998. Jeho súčasťou je aj tradičný salamandrový sprievod za účasti baníkov, ich rodinných príslušníkov, hostí, ale aj významných predstaviteľov samosprávy a štátu. Sprievod predstavuje povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických zlatých a strieborných rúd, ktoré položili základ baníctva a samotného mesta.
 
Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk