27. 11. 2017

Ministerstvo hospodárstva a Smart Cities Klub podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) Rastislav Chovanec a predseda Smart Cities Klubu, o.z. Miloslav Jurík podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci. Slávnostný podpis bol súčasťou otvorenia konferencie Inovácie pre lepší život – Smart Cities & Internet of Things v Bratislave, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu inovujme.sk. Štátny tajomník priblížil priority rezortu hospodárstva v rámci témy Smart Cities a avizoval plánovanú výzvu pre inovatívne malé a stredné podniky, ktorá bude zameraná na podporu pilotných riešení priamo na území miest.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podpísalo so Smart Cities Klubom, o.z., memorandum o porozumení a spolupráci v rámci konferencie pod názvom Inovácie pre lepší život: Smart Cities & Internet of Things. „Momentálne prebieha diskusia ako využiť moderné technológie aj v rámci toho, aby sa mestá dokázali rozrastať a aby ponúkali inteligentné riešenia. Počet obyvateľov v mestách bude výrazne narastať. V súčasnosti je to zhruba 50 percent z celej populácie a v priebehu pätnástich rokov to bude až 70 percent. A na to sa tie mestá musia pripraviť. Vidíme, že v niektorých mestách kolabuje doprava už dnes, pri tom počte ľudí budeme musieť mať nejaké iné riešenia, potrebujeme sa venovať parkovacej politike, odpadovému hospodárstvu, energetickej efektívnosti budov," uviedol Chovanec.

"Témou memoranda je užšia spolupráca medzi Smart Cities Klubom, čo je neformálna platforma na spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi slovenskými mestami a expertmi na smart cities a ministerstvom hospodárstva. Oceňujeme aktivity rezortu hospodárstva v oblasti témy smart cities, nakoľko aj zo skúseností zo zahraničia vieme, že aktívna spolupráca miest a inovatívnych firiem je kľúčová pre rozvoj smart cities," povedal predseda Smart Cities Klubu Miloslav Jurík.

Chovanec zároveň avizoval, že ministerstvo hospodárstva pripravuje sumárny dokument, ktorý popíše, o čom smart cities majú byť. "Zahrnieme tam zoznam všetkých existujúcich riešení, o ktorých vieme, že sa v súčasnosti na Slovensku ponúkajú prostredníctvom firiem. A takisto tam bude jedna kapitola, ktorá bude hovoriť o financovaní, lebo financovanie je kľúčové v tom, aby tie mestá dokázali nové riešenia implementovať," doplnil štátny tajomník. Rezort pripravuje tiež novú podpornú schému pre malé a stredné firmy, ktoré majú nové riešenia pre mestá. Cieľom bude podpora inovatívnych malých a stredných podnikov pri zavádzaní inovatívnych riešení do praxe, konkrétne pri budovaní inteligentných miest, čo povedie ku zlepšeniu ich prístupu k moderným technológiám a procesom a v konečnom dôsledku ich efektívnejšiemu fungovaniu a zvýšeniu potenciálu urbánneho rozvoja a rastu.

Podpis memoranda bol súčasťou programu konferencie Inovácie pre lepší život – Smart Cities and Internet of Things. Témami jednodňovej konferencie so zahraničnou účasťou sú výzvy, financovanie, skúsenosti a riešenia v oblasti Smart Cities. Medzi hlavné výzvy patrí urbanizácia, klimatické zmeny, mobilita či zamestnanosť. Podujatie organizované SIEA v rámci národného projektu inovujme.sk bolo prioritne určené predstaviteľom samospráv, zástupcom škôl a podnikateľom.

 

SITA, TASR, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk