30. 06. 2023

Ministerstvo hospodárstva hostilo posledné stretnutie v rámci programu „Program na zdieľanie vedomostí" (Knowledge Sharing Programme) s kórejskými partnermi

MH SR a SIEA sú od októbra 2022 súčasťou bilaterálneho projektu „Program na zdieľanie vedomostí" (Knowledge Sharing Programme) realizovaného s Južnou Kóreou, konkrétne s Kórejským rozvojovým inštitútom (Korean Development Institute - KDI). Cieľom projektu je porovnávanie politík a príkladov úspešnej praxe v oboch krajinách vo vybraných oblastiach. Témou spolupráce pre ročník 2022/2023 je posilnenie výkonnosti pri nástrojoch podpory pre rozvoj a nasadenie prvkov Priemyslu 4.0 v prostredí malých a stredných podnikov (Performance enhancement of support tools for the development and deployment of Industry 4.0 elements in the SME environment) na účel vytvorenia alebo úpravy podporných nástrojov a zjednodušenia ich implementácie v slovenských podmienkach.

Počas spoločnej kooperácie navštívil KDI Slovensko dvakrát – prvýkrát v októbri, kedy spolu s partnermi navštívil KIA Motors v Žiline so zástupcami Sungwoo Hightech a centrum digitálnych inovácií Expandi 4.0. Vo februári tohto roka pricestovali zástupcovia inštitútu KDI na svoju druhú študijnú návštevu, počas ktorej navštívili vybraných zástupcov inovačného ekosystému v okolí Košíc, a to:  MAGNA Košice-Kechnec, Test Bed SOVA Digital, TUKE, IT Valley, Technicom, Siemens Helthineers a scale up Nordics, vrátane MH SR a SIEA.

Zástupcovia MH SR a SIEA navštívili kórejských partnerov počas apríla, kde spoznávali lokálny ekosystém, sieť podnikateľov a klastrov a pod.

Posledným stretnutím počas 26. – 27. júna 2023  uzavreli spoluprácu za dané obdobie, pričom výstup z tejto spolupráce je materiál, spoločne vypracovaný s kórejskou stranou, ktorý nadobudne platnosť v septembri tohto roka. Materiál má odporúčací charakter na implementáciu politík a pozorovaní z iného ekosystému. Súčasťou rokovaní bola aj diskusia o pokračovaní spolupráce, tentokrát na tému klastrov, pričom došlo k dohode na ďalšie obdobie, počnúc septembrom 2023.

Medzinárodná spolupráca prináša bohaté skúsenosti, inšpirácie k efektívnym riešeniam pre slovenský ekosystém, ktoré majú regionálny a globálny význam pre konkurencieschopnosť odvetví a regiónov.

 

Tlačový odbor MH SR


Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk