22. 09. 2021

Ministri EÚ zodpovední za energetiku rokovali v Slovinsku

Dňa 22. 9. 2021 sa v Slovinsku konalo rokovanie ministrov EÚ zodpovedných za energetiku. Vedúcim delegácie SR bol štáty tajomník MH SR Karol Galek. Hlavnou témou rokovania bol bezprecedentný legislatívny balík Fit for 55, ktorý má EÚ doviesť na cestu naplnenia novej klimatickej ambície v podobe 55% zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030.

Popri plánovanej diskusii o revidovaných politikách v oblasti energetickej efektívnosti a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie dominovala diskusii aktuálna téma rastu cien energie. Diskusia potvrdila strategické smerovanie EÚ ku klimatickej neutralite do roku 2050, ale aj zásadné investičné a sociálne výzvy spojené s dosahovaním klimatických a energetických cieľov EÚ. Štátny tajomník Karol Galek podčiarkol potrebu maximálnej flexibility pre členské štáty pri formovaní energetickej politiky v súlade s národnými podmienkami a potenciálom, čo prispeje k nákladovej efektívnosti nevyhnutných realizovaných opatrení. Potreba tohto prístupu bola v nebývalej miere vyzdvihnutá aj ďalšími delegáciami. Hoci sa názory na riešenie vysokých cien rôznia, panuje zhoda na potrebe riešenia na najvyššej politickej úrovni, vrátane októbrového summitu EÚ.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk