11. 04. 2016

Mladý tvorca 2016

Výstava sa uskutoční spoločne s:

- Veľtrh práce JOB-EXPO 2016

- XVIII. Európske dni pracovných príležitostí

- Medzinárodná prehliadka ľudových umeleckých remesiel

Výstava je určená:

- žiakom a rodičom žiakov končiacich ročníkov ZŠ -7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, ktorí majú jedinečnú možnosť vybrať si svoje budúce povolanie na základe požiadaviek trhu a porovnať si úroveň jednotlivých SŠ v odbore, ktorý by sa mal stať ich budúcim povolaním

- študentom SŠ upriamiť ich pozornosť na možnosti v oblasti podnikania mladých

Spojenie podujatí vytvára jedinečnú možnosť stredným školám, spolupracujúcim zamestnávateľom a zväzom efektívnejšie propagovať prepájanie systému vzdelávania a praxe, možnosťou vystavovať v spoločných, resp. v prepojených expozíciách.

Pri realizácii výstavy spolupracujú:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo vnútra SR

SAMSUNG SPECTRA

Združenie pre rozvoj odborného vzdelávania

Nitriansky samosprávny kraj

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.

JA Slovensko, ASIT, AZZZ SR, RÚZ SR, ZDP SR, ZEP SR, ŠIOV,SOPK,

 

Výstava bude sprevádzaná mnohými podujatiami ako sú:

- seminár pre výchovných poradcov zo základných škôl „Výchovný poradca – sprievodca svetom povolaní“

- konferencia JOB EXPO aj pre riaditeľov SOŠ o duálnom vzdelávaní

- prezentácia úradu práce pre ZŠ – poradenstvo, tvorivé dielne

- ukážky praktických zručnosti, podnikanie mladých, cvičné firmy, interaktívne súťaže IT

- súťaže pre žiakov SOŠ a pedagogických zamestnancov

- prednášky venované problematike duševného vlastníctva – „Ako si chrániť nápady“

- kampaň „Ľudia nie sú na predaj“

- prezentácia policajných a požiarnych zložiek, ukážky vojenskej techniky a výzbroje,

- ukážky profesionálneho výcviku psov

- vystúpenia žiakov v záujmovej činnosti

Vstup na výstavu a parkovanie pre návštevníkov aj vystavovateľov je voľný.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk