28. 06. 2021

Na budúci rok bude možné pripojiť 95 MW nových zelených zdrojov

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR určilo na budúci rok limity pre pripájanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) a lokálnych zdrojov. „Objem určeného inštalovaného výkonu pre rok 2022  je podstatne vyšší ako predchádzajúce roky, a to spolu až 95 MW,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu Karol Galek. Rezort je povinný každý rok do 30. júna zverejňovať maximálny objem inštalovaného výkonu, ktorý je možné pripojiť do sústavy pre lokálne zdroje, ale takisto nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE a vysoko účinnej kombinovanej výroby (VÚ KVET), ktoré majú nárok na podporu.

Najväčšia časť určeného inštalovaného výkonu, až 59 MW, je určená pre tzv. lokálne zdroje. Tie vyrábajú zelenú elektrinu najmä na pokrytie vlastnej spotreby. Nie sú zaťažené tarifou za prevádzkovanie systému, ale súčasne nemajú právo na doplatok. „Inštitút lokálneho zdroja z pohľadu rozvoja lokálnych obnoviteľných zdrojov energie považujeme za veľmi dôležitý,“ doplnil štátny tajomník K. Galek. V predošlých rokoch sa oznamoval výkon, ktorý je možné pripojiť do regionálnych distribučných sústav. Pre rok 2022 je výslovne určený aj samostatný výkon pre distribučné sústavy iné ako regionálne distribučné sústavy, keďže v praxi dochádzalo k nejasnostiam ohľadom toho, že ak sa chcel výrobca pripojiť do miestnej distribučnej sústavy, nadradená regionálna sústava mu nechcela umožniť pripojenie. MH tak reaguje na skúsenosti z doterajšej praxe.

Zatiaľ čo po minulé roky MH SR stanovilo, že ak určený inštalovaný výkon pre predchádzajúce roky pre danú sústavu a typ zdroja nebol využitý, pripočítal sa k inštalovanému výkonu na rok, pre ktorý sa výkon určoval, pre rok 2022 k takémuto „preneseniu“ a pripočítavaniu minulých nevyužitých výkonov nedochádza. Nový určený objem zodpovedá približne objemu, ktorý zostáva aktuálne ešte v tomto roku voľný.

Celé znenie oznamu o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2022 je zverejnené na https://www.economy.gov.sk/energetika/urcenie-instalovaneho-vykonu-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-z-oze-a-kvet-na-ktore-sa-vztahuje-podpora-pre-rok-2019.

 

Tlačový odbor MH SR; zdroj foto: Fotolia

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk