03. 05. 2019

Na Expe v Dubaji sa budeme prezentovať ako krajina s množstvom inšpirujúcich myšlienok

Na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj sa Slovensko predstaví v pavilóne, ktorý nás bude prezentovať ako mladú, modernú a progresívnu krajinu ponúkajúcu množstvo inovatívnych, kreatívnych a inšpirujúcich myšlienok. Na základe verejnej architektonickej súťaže návrhov a priameho rokovania uzatvorilo Ministerstvo hospodárstva SR zmluvu s Architektonickým štúdiom Atrium s.r.o., ktorého projekt sa volá „Cloud of Thoughts" – „Oblak myšlienok". Toto štúdio vypracuje projektovú dokumentáciu a poskytne inžinierske činnosti súvisiace so stavbou. Rezort hospodárstva v ďalšej fáze vyhlási verejné obstarávanie na generálneho organizátora a dodávateľa stavby.

„Naším cieľom bolo, aby súťaž bola nastavená a uskutočnila sa maximálne transparentne. Keďže išlo o súťaž architektonických návrhov, mali sme tiež záujem zapojiť do nej aj odbornú verejnosť,“ vysvetlil generálny komisár expozície SR na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020 Vladimír Rak. Dodal, že „na spoluprácu preto oslovili Slovenskú komoru architektov, pod ktorej gesciou sa súťaž uskutočnila." Zástupcovia komory mali aj väčšinu v porote, ktorá projekty posudzovala. Predsedom bol architekt Peter Moravčík. Do architektonickej súťaže návrhov sa zapojilo 17 autorských kolektívov. Porota okrem iného posudzovala, či sú návrhy v súlade s hlavnou myšlienkou výstavy "Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti" a aj s podtémou určenou pre Slovenskú republiku - "Mobilita". Tri najlepšie projekty získali finančnú odmenu. Na prvom mieste sa svojím projektom umiestnila spoločnosť Architekti BKPŠ.  Na druhom mieste skončilo štúdio Atrium s.r.o. a ako tretí vybrala porota projekt ateliéru ART. Keďže s víťazom architektonickej súťaže sa nepodarilo uzavrieť  zmluvu o diele a poskytnutí služieb, v súlade s podmienkami súťaže ministerstvo oslovilo druhého v poradí a po úspešných rokovaniach s ním zmluvu uzavrelo. 

Generálny komisár expozície Vladimír Rak spolu s delegáciou v Dubaji už rokoval okrem iného s federálnou ministerkou pre medzinárodnú spoluprácu  Reem Al Hashimi. Do jej gescie spadá aj organizácia svetovej výstavy. V. Rak ju ubezpečil  „o pripravenosti Slovenska zúčastniť sa na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj a ambícii ponúknuť v súlade s témou výstavy v národnom pavilóne to najlepšie, čo naša krajina ponúka".  Na rokovaniach v Dubaji vyjadril presvedčenie, že na výstave Expo 2020 Dubaj sa podarí Slovensku odprezentovať  tie najzaujímavejšie podnikateľské zámery a inovácie, výnimočné osobnosti ale aj slovenské regióny s ich bohatou tradíciou v duchu hesla „From beautiful tradition to leading inovation - Od krásnych tradícií k popredným inováciám" a v súlade s oficiálnou značkou Good Idea Slovakia.

V súvislosti s organizáciou výstavy Expo 2020 Dubaj vznikla na ministerstve hospodárstva pracovná skupina, v ktorej sú zástupcovia SBA, SARIO, SIEA a SOPK. Jej hlavnou úlohou je vytipovanie slovenských podnikateľských subjektov, ktoré sa budú prezentovať počas polročného trvania výstavy. Hlavná expozícia bude v súlade s témou mobility zameraná na letecký priemysel a automotive. V ďalšej časti expozície sa budú striedať menšie, tematicky zamerané výstavy. Slovensko tam bude môcť prezentovať  svoje úspechy v oblasti inovácií, vzdelávania, vedy a výskumu, športe či kultúre. Vytvorený bude priestor aj na prezentovanie Slovenska ako turisticky atraktívnej krajiny. Účasť podnikateľov na výstave zastrešuje SARIO, ktorá bude spoluorganizovať a vytvárať aj priestor pre bilaterálne rokovania. Záujemcovia z radov podnikateľov o prezentáciu a rokovania v rámci EXPO 2020 sa môžu obrátiť priamo na SARIO. Bližšie informácie sú zverejnené na https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovensko-na-expo-dubaj-2020.

Svetová výstava Expo 2020 Dubaj bude od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021 v Spojených arabských emirátoch a organizátori predpokladajú, že priláka 25 miliónov návštevníkov. Účasť už potvrdilo 190 krajín. Expo je medzinárodná výstava priemyslu a kultúry jednotlivých krajín, jej história siaha do  polovice 19. storočia. V súčasnosti sa koná každých päť rokov. Našu účasť na tejto výstave, ktorá  bude prvou svetovou výstavou v arabskom svete, schválila vláda v máji minulého roka. Predchádzajúca svetová výstava sa konala v Miláne a Slovensko sa na nej zúčastnilo. V roku 2017 sa Slovensko úspešne prezentovalo na tzv. malom EXPE v kazašskej Astane.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk