25. 04. 2019

Na konferencii Slovak Retail Summit aj o budúcnosti obchodu a moderných technológiách

Virtuálna realita, digitalizácia, automatizácia, využívanie modrených technológií a decentralizovaný svet blockchainu - to je svet budúcnosti obchodu. Aj o týchto témach sa diskutovalo na 23. ročníku medzinárodnej konferencie Slovak Retail Summit s podtitulom „Obchod na ceste k virtuálnej realite". Podujatie otvorila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová, ktorá vyzdvihla potrebu zlepšenia podmienok pred podnikateľov.

Moderné technológie a inovácie hýbu svetom nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Stále však platí, že základným predpokladom prosperity obchodu a služieb je predovšetkým fungujúce podnikateľské prostredie. Podľa generálnej riaditeľky sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiovej napriek relatívnej stabilite stále nemožno považovať stav nášho podnikateľského prostredia za priaznivý. „Uvedomujeme si, že nestačí len reagovať na aktuálne výzvy či problémy, dôležité je premýšľať o krok vpred, predísť týmto problémom a dôkladne sa pripraviť na budúci vývoj," uviedla Letašiová.

Príkladom doterajšieho úsilia rezortu hospodárstva sú už tri vládou schválené balíčky opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré predstavujú ročnú úsporu spolu takmer 95 mil. eur. Na doterajšiu úspešnú spoluprácu chce MH SR nadviazať štvrtým antibyrokratickým balíčkom, do ktorého plánuje zaradiť doteraz najodvážnejšie a reformné návrhy na zníženie regulačnej záťaže podnikania. Podnikatelia majú možnosť zaslať svoje podnety cez vyplnený formulár na opatrenia@mhsr.sk

V súčasnosti sa všetky vyspelé štáty sveta intenzívne zaoberajú problematikou aplikácie digitalizácie v priemysle. Vládou schválený Akčný plán inteligentného priemyslu vytvára podporu pre priemyselné podniky, ako aj pre podniky služieb a obchodu. Jedným z opatrení bude iniciovanie vzniku centier digitálnych inovácií na Slovensku, v rámci ktorého získajú podniky prístup k využívaniu umelej inteligencie „superpočítačom“ s cieľom zlepšiť ich fungovanie v digitálnej dobe.

Pripravovaný Akčný plán pre inteligentné mestá sa bude týkať už konkrétnych krokov a nebude iba čiastkovým riešením. Rezort hospodárstva sa bude zaoberať aj problematikou otvorených dát a financovania projektov so zapojením lokálnych firiem do inovatívnych riešení v mestách. Výsledkom bude oficiálny katalóg inovatívnych služieb v tradičných oblastiach inteligentných riešení, ako aj v oblastiach, v ktorých ešte len vzniknú budúce inovácie.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk