09. 09. 2021

Na Záhorí začali stavať najmodernejšiu elektrickú stanicu, zvýši energetickú bezpečnosť v regióne

Západoslovenská distribučná investuje takmer 11 miliónov eur do výstavby novej elektrickej stanice pri obci Borský Svätý Jur v okrese Senica. Nová elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich, ale aj možných nových zákazníkov v oblasti Záhoria. Zároveň výrazne prispeje k prepojeniu slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Stavbu otvorili za účasti podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka, predsedu predstavenstva ZSE Markusa Kauneho a zhotoviteľa. Dokončená má byť do konca roku 2023. 

Podľa Richarda Sulíka je dostatok stabilnej elektrickej energie dôležitý aj z pohľadu investorov, ktorí na Záhorie prichádzajú. „Určite je to jeden z dôležitých faktorov, podľa ktorého sa investori rozhodujú, kam prídu. Ak ich tu chceme mať viac, musíme im ponúknuť dostatok stabilnej elektrickej energie bez výpadkov,“ povedal Sulík. Spomenul pritom plánovanú investíciu do výroby tepelných čerpadiel Vaillant v Senici. 

Nová elektrická stanica zároveň vyrieši problém veľkých úbytkov napätia na 22kV vedeniach, ktoré sú spôsobené vzdialenosťami medzi existujúcimi stanicami a chýbajúcim napájacím bodom v tejto lokalite. Práve dĺžka vedení významne vplývala na veľké úbytky napätia, ktoré neumožňovali zásobovať odberateľov časti Záhoria elektrickou energiou spĺňajúcou všetky najvyššie kvalitatívne požiadavky. „Sme radi, že do regiónu Záhoria prinášame významnú a najmä strategickú investíciu do distribučnej sústavy. Elektrická stanica Borský Svätý Jur zníži poruchovosť a výrazne zvýši kvalitu dodávky elektrickej energie. Prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy v Európe a stane sa jedným z dôležitých strategických elektrických uzlov,“ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva ZSE. Stanica bude slúžiť aj ako záloha v prípade neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.

Stavba je súčasťou cezhraničného projektu spoločného záujmu ACON Smart Grids. Partnermi projektu sú na slovenskej strane spoločnosť Západoslovenská distribučná a na českej strane spoločnosť EG.D. Odhadovaný rozpočet celého spoločného projektu je 182 miliónov eur, polovica má byť financovaná zo zdrojov Európskej únie. 

 

SITA, Tlačový odbor MH SR

Foto: SITA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk