28. 04. 2023

Najvyšší počet prijatých žiadostí o kompenzácie vysokých cien energií za deň

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR prijalo vo štvrtok 27. apríla 2023 historicky najvyšší počet žiadostí o kompenzácie vysokých cien energií za deň, a to 4 863 žiadostí v celkovej sume vo výške 6,77 mil. eur. Ide o žiadosti prijaté prostredníctvom výzvy schémy pomoci „2.1“ pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť a výzvy pre vybrané subjekty samospráv a cirkevných i náboženských organizácií. Uvedený počet predstavuje približne o 1 200 žiadostí za deň viac, ako bol doteraz najvyšší počet prijatých žiadostí za deň.

„Potvrdzujú sa tak naše očakávania, ktoré sme avizovali aj na pondelkovej (24. apríla 2023) tlačovej besede, že mnohé subjekty ešte len budú posielať svoje žiadosti, a to súhrne naraz za celý prvý kvartál 2023. Po otvorení výzvy pre tretí a zároveň posledný mesiac prvého kvartálu 2023 tak v krátkom čase budeme vedieť objektívnejšie posúdiť efektivitu a čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho výzvy pre kompenzácie vysokých cien energií,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.  

MH SR zároveň môže konštatovať, že skutočnosť poukazuje i na fakt, že mnohé subjekty zodpovedne sledujú informácie zverejňované rezortom a najviac žiadostí zasielajú najmä v prvom týždni po ohlásení otvorenia výzvy pre kompenzácie na ďalší mesiac.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk