26. 01. 2023

Najvyšší zástupcovia Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska na pôde MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v rokovaniach so zástupcami verejného sektora. Pomoc s vysokými cenami energií a ich kompenzovanie v roku 2023 sú ťažiskovou témou diskusií ministra hospodárstva so zástupcami jednotlivých sektorov. Na pôde rezortu hospodárstva tak v stredu 25. januára minister Karel Hirman privítal dôležitých zástupcov samospráv - prezidenta Únie miest Slovenska (ÚMS) Richarda Rybníčka a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislava Trégera.

Karel Hirman informoval zástupcov slovenských miest a obcí o možnostiach pomoci, ktoré sú v kompetencii ministerstva. „V tomto prípade bude ministerstvo hospodárstva tzv. ´peňazovodom´, ktorý bude vďaka už našej osvedčenej rýchlo realizovateľnej schéme a nášmu systému na ministerstve doručovať pomoc aj jednotlivým subjektom samospráv v rámci verejnej správy. Za týmto účelom budú ministerstvu poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Našu pomoc v decembri ocenili a využili mnohé subjekty nielen z podnikateľského prostredia, ale aj z prostredia samospráv a kladne hodnotili najmä minimálnu byrokratickú záťaž a skutočne rýchly prevod finančných prostriedkov po schválení žiadosti,“ uviedol na stretnutí minister Hirman. 

Pomoc samosprávam bude ministerstvo hospodárstva realizovať prostredníctvom schémy pomoci na báze tzv. 2.1, ktorá bola úspešne realizovaná už v decembri 2022 a viacero subjektov z verejnej správy sa o ňu i uchádzalo. 

Pre obce a mestá a subjekty v ich pôsobnosti budú podmienky schémy pomoci rovnaké ako v uplynulom roku. Žiadateľom bude kompenzovaných až 80 % z oprávnených nákladov, ktoré vzniknú ako rozdiel nákladov na kúpu komodity nad úroveň stropu, ktorý je v prípade elektrickej energie vo výške 199 eur/MWh a 99 eur/MWh v prípade zemného plynu. Vo februári 2023 tak bude možné požiadať o prvé spätné kompenzácie za január, pričom za prvý kvartál budú môcť žiadatelia požiadať o kompenzácie až do konca júna 2023. Rezort taktiež v porovnaní s mechanizmom realizovaným v decembri minulého roka v tomto roku zdvojnásobuje limit na hospodársku jednotku, a to zo 100 tis. eur na 200 tis. eur na jeden mesiac.

Vzhľadom na špecifické podmienky subjektov verejnej správy a ich rôznorodú kompetenčnú pôsobnosť boli predmetom diskusie detailné podmienky schémy.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk