13. 05. 2022

Náklady na povinné  testovanie zamestnancov majú firmy preplatené

Všetkým firmám, ktoré požiadali o preplatenie nákladov na testovanie zamestnancov a ich žiadosti boli schválené, už boli financie vyplatené. Schválených bolo takmer 7 800 žiadostí a Ministerstvo hospodárstva SR firmám vyplatilo takmer 8,9 milióna eur. Štát zaviedol povinnosť testovať zamestnancov v decembri a v januári pre zlú pandemickú situáciu spôsobenú koronavírusom. Firmy podávali žiadosti elektronicky do konca marca. Po ich administratívnom spracovaní a overení rezort hospodárstva vyplatil firmám náklady na testovanie. 

Za december sa preplácalo  za jeden test 5 eur, za január bola suma kompenzácie stanovená na 4 eurá. Ďalšie euro štát preplatil za náklady spojené s testovaním každého plne neočkovaného zamestnanca a zamestnanca, ktorý neprekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk