19. 01. 2024

Náklady štátu na dotácie vysokých cien plynu poklesnú vďaka krokom Ministerstva hospodárstva SR

Vláda SR na svojom rokovaní v stredu 17. januára 2024 vyhlásila všeobecný hospodársky záujem aj na ceny plynu. Na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR stanovila ceny tejto komodity pre dodávateľov na úroveň 73,14 eur/MWh. Táto cena vychádza hlavne z aritmetického priemeru denných hodnôt burzy European Energy Exchange za obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 a podľa názoru ministerstva v súčasnej mimoriadnej situácii hodnovernejšie vyjadruje náklady dodávateľov. Vďaka tomuto opatreniu sa predpokladá, že štát ušetrí na kompenzáciách pre dodávateľov za ceny plynu približne 66 mil. eur. Na regulované ceny pre domácnosti alebo zraniteľných odberateľov toto rozhodnutie nemá priamy dopad.

„Prvoradou úlohou ministerstva bolo garantovať stabilné ceny pre ľudí a zraniteľných odberateľov, čo sa nám podarilo ešte v decembri. Teraz sa sústredíme na možnosti, ako znížiť náklady štátu spojené s kompenzáciami vysokých cien energií,“ povedala podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Pre dodávateľov plynu tak bude rovnako, ako pre dodávateľov elektrickej energie pre rok 2024, vyhlásený všeobecný hospodársky záujem, ktorý dodávateľom komodity stanovuje, za akú cenu majú dodávať plyn zraniteľným odberateľom. Štát potom v prípade potreby dorovnáva týmto spoločnostiam v zmysle zákona tie náklady, ktoré mali preukázateľne nad hranicou vyhláseného všeobecného hospodárskeho záujmu. Spravodlivejším vyčíslením ceny v krízových časoch sa rezort hospodárstva snaží optimalizovať dopady energodotácií na štátny rozpočet.

Jedným z navrhovaných prvkov opatrení v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu je určenie povinnosti všetkým dodávateľom plynu, ktorí v roku 2024 dodávajú plyn zraniteľným odberateľom, podať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bezodkladne po doručení rozhodnutia vo všeobecnom hospodárskom záujme návrh na zmenu rozhodnutia z vlastného podnetu v zmysle zákona o regulácii.

  

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk