12. 04. 2016

Neformálne rokovanie ministrov EÚ pre energetiku

Trh s elektrinou dnes čelí mnohým výzvam. Pre zabezpečenie prechodu k dekarbonizovanej energetike je potrebné viac využívať nízkouhlíkové zdroje, ako sú obnoviteľné zdroje energie či jadrová energia. Je nutné pre tieto zdroje priniesť dostatočné investičné signály a zároveň ich bezpečným spôsobom integrovať do elektroenergetickej sústavy. Nový dizajn trhu s elektrinou by mal taktiež podporiť prepojenie trhov v Európe, zapojenie sa strany zákazníkov do trhu a nemal by negatívnym spôsobom vplývať na konečné ceny elektriny ako pre malých spotrebiteľov, tak aj pre priemysel.

Ministerské rokovanie sa venovalo téme dizajnu trhu v troch častiach venovaných integrácii obnoviteľných zdrojov do trhu a zvýšeniu flexibility elektroenergetického systému, bezpečnosti dodávok elektrickej energie a zapojeniu sa zákazníkov do trhu a role prevádzkovateľov distribučných sústav.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk