15. 05. 2023

Nová európska jadrová aliancia zasadala v Paríži  

Pod záštitou novovytvorenej jadrovej aliancie v rámci európskeho regiónu sa dňa 16. mája 2023 ministri a predstavitelia šestnástich krajín na vysokej úrovni zišli v Paríži za účasti švédskeho predsedníctva a komisárky EK pre energetiku Kadri Simson. Medzi tieto krajiny patrí okrem Slovenska aj Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Litva, Holandsko, Poľsko, Rumunsko a Slovinsko. Veľká Británia sa zúčastnila ako pozvaný člen a Taliansko ako pozorovateľ. Za SR sa predmetného stretnutia zúčastnil štátny tajomník MH SR Peter Gerhart. Účelom prvého stretnutia tohto formátu boli diskusie o možnostiach spolupráce v oblasti jadrovej energetiky.

Prítomní ministri a vysokí predstavitelia v súvislosti so 65. výročím Zmluvy o Euratome opätovne potvrdili záväzok pokračovať v posilňovaní európskej spolupráce v oblasti jadrovej energie ako neoddeliteľnej súčasti ambície Európy v oblasti dosiahnutia klimatickej neutrality a diskutovali o pozitívnom vplyve jadrovej energie na európske hospodárstvo. Zhodli sa, že v tejto fáze môže jadrová energia poskytnúť do roku 2050 Európskej únii až 150 GW elektrickej kapacity (v porovnaní so súčasnými približne 100 GW). Spojené  kráľovstvo môže priniesť 24 GW dodatočnej kapacity, čo pozitívne ovplyvní dodávateľský reťazec EÚ. To predstavuje ekvivalent 30 až 45 novovybudovaných veľkých reaktorov a malých modulárnych reaktorov v EÚ. Takéto nové projekty by tiež zabezpečili zachovanie súčasného podielu (25 % výroby elektriny v EÚ) pre jadrovú energiu.

Štátny tajomník Gerhart vyzdvihol potrebu zabezpečiť, aby európska jadrová energetika naďalej znižovala svoju závislosť od ruských dodávateľov.  Členovia novej jadrovej aliancie na stretnutí apelovali na spoluprácu s Európskou komisiou s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 prostredníctvom vybudovania silného európskeho jadrového priemyslu.

Na záver tohto stretnutia bolo prítomnými ministrami a vysokými predstaviteľmi prijaté spoločné vyhlásenie, tzv. Vyhlásenie jadrovej aliancie (Nuclear Alliance Statement) sumarizujúce vyššie spomínané ambície, vrátane hlavných pilierov spolupráce. Pripojenie sa k tejto aliancii Ministerstvo hospodárstva SR považuje za významný signál v oblasti podpory jadrovej energie ako jednej z najvýznamnejších pri plnení európskych klimatických a energetických cieľov.

 

Tlačový odbor MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk