24. 03. 2016

Nový minister hospodárstva prevzal rezort

Nový minister má 43 rokov, vyštudoval ekonómiu. Predchádzajúce 4 roky bol ministrom životného prostredia. Rezort dnes prevzal od svojho predchodcu Vazila Hudáka. Za dôležité považuje zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku a zvýšenie záujmu zahraničných investorov o našu krajinu. Výzvou bude aj zvládnutie predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk