01. 12. 2018

Obchod Slovenska s Kórejskou republikou významne narástol, krajiny chcú ďalší rozvoj spolupráce

O ďalšom rozvoji obchodnej spolupráce, investíciách, výskume a vývoji, ale  aj o automobilovom priemysle rokovali predstavitelia príslušných ministerstiev Slovenska a Kórejskej republiky na 1. zasadnutí medzivládnej slovensko-kórejskej spoločnej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce. Rokovanie sa uskutočnilo v Soule. Na čele slovenskej delegácie bol štátny tajomník Vojtech Ferencz, kórejskú delegáciu viedol námestník ministra pre hospodárske vzťahy Ministerstva zahraničných vecí Kórejskej republiky Yun Kang-hyeon. Komisia vznikla na základe medzivládnej dohody podpísanej vo februári 2017 v Bratislave. Podľa oboch predstaviteľov táto platforma uľahčí spoluprácu oboch krajín.

Obchodná výmena medzi Slovenskom a Kórejskou republikou sa za poslednú dekádu zväčšila takmer 10 násobne, pričom postupne rástol dovoz aj vývoz. V. Ferencz v tejto súvislosti ocenil mimoriadne dobré vzťahy medzi našimi krajinami a ocenil príspevok kórejských investorov k slovenskej ekonomike. Informoval tiež o tom, že Slovensko je pripravené podporiť ďalší rozvoj kórejských investorov na Slovensku, ale máme záujem aj o príchod nových investorov a predovšetkým o  investície do vedy a výskumu a moderných technológií. Slovensko ako automobilová veľmoc má záujem aj o investície v oblasti elektromobility a iných alternatívnych palív (vodíkový pohon), a to tak v oblasti výskumu a vývoja, ako aj samotnej výroby, informoval kórejských partnerov V. Ferencz.

Obe krajiny rast obchodu vítajú a majú záujem na zvýšení vzájomných investícií a obchodu. Vzhľadom na pozíciu Kórejskej republiky ako významného investora na Slovensku, prevláda v obchodnej výmene jednoznačne kórejský export. Z hľadiska stavu priamych zahraničných investícií má Kórejská republika pozoruhodnú pozíciu na Slovensku - je to piaty najväčší investor s celkovou sumou presahujúcou 2,9 mld. eur, čo predstavuje 7 percent z celkových a takmer 82 percent neeurópskych investícií. Veľká väčšina zo stovky kórejských spoločností pôsobiacich v SR je viazaná ako subdodávatelia na spoločnosti Kia Motors Slovakia a Samsung Electronics. Obe tieto spoločnosti patria medzi najväčšie v SR ich obratom, objemom vývozu, zamestnanosťou, ale aj podielom na celkovom vývoze, pričom významne prispeli k profilovaniu slovenskej ekonomiky.

Súčasťou zasadnutia komisie bolo aj podnikateľské fórum, ktoré organizovalo SARIO v spolupráci Kórejskou obchodnou a priemyselnou komorou pre firmy oboch krajín. Ide o veľmi efektívnu platformu pre nadväzovanie nových kontaktov medzi podnikateľmi. Tohto podnikateľského fóra sa zúčastnilo za slovenskú stranu 22 podnikateľských subjektov zo širokého spektra odvetví.

Štátny tajomník rezortu hospodárstva Vojtech Ferencz v rámci  rokovaní navštívil vybrané kórejské spoločnosti - Samsung Electronics, Hyundai / KIA Motors, Sk Innovation a Korean Air. Nemalá pozornosť počas rokovaní bola venovaná aj skvalitňovaniu a vzájomnej spolupráci univerzít.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk