26. 02. 2019

Ocenenie pre firmy, pre ktoré je bezpečnosť výrobkov prioritou

Európska komisia chce oceniť firmy, ktoré vynikajú v oblasti bezpečnosti výrobkov. Nové ocenenie Product Safety Award sa bude udeľovať v dvoch kategóriách: online predaj a výrobky určené na starostlivosť o dieťa. Do súťaže je potrebné prihlásiť sa do 7. apríla prostredníctvom online prihlášky dostupnej na https://ec.europa.eu/product-safety-award/index_sk.htm. Na tejto stránke sú zverejnené aj podrobné informácie o súťaži.

Komisia chce touto formou vyjadriť uznanie spoločnostiam, pre ktoré je bezpečnosť výrobkov dôležitá a presahuje rámec požiadaviek EÚ. Je teda určené tým, ktorí inovujú a investujú, aby ich výrobky boli bezpečnejšie, čím zvyšujú normy v oblasti ochrany spotrebiteľa v celej Európe. Do súťaže sa môžu prihlásiť spoločnosti, ak majú sídlo v jednej z 31 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (28 členských štátov EÚ plus Island, Nórsko a Lichtenštajnsko Udeľovať sa bude 12 ocenení: šesť za „predaj online“ a šesť za „výrobky určené na starostlivosť o dieťa“. V každej kategórii sa udelí zlaté, strieborné a bronzové ocenenie trom malým a stredným podnikom a trom väčším spoločnostiam. Víťazom odovzdá ocenenia komisárka Věra Jourová na slávnostnom podujatí, ktoré bude v septembri v Bruseli.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk