08. 02. 2019

Ocenenie pre produkty a služby cirkulárnej ekonomiky

Sú vaše výrobky a služby vyrobené a/alebo navrhnuté v súlade s konceptom cirkulárnej ekonomiky? Tak neváhajte a zapojte sa do súťaže Dunajského nadnárodného programu MOVECO o inovačnú cenu Innovation Award 2019. Do súťaže je možné zapojiť sa prostredníctvom webstránky www.cleantech-cluster.at/moveco do 15. februára 2019. Otvorená je pre uchádzačov zo všetkých priemyselných odvetví a ekonomických sektorov. Súťaží sa v kategóriách Produkt roka 2019 (cena sa udeľuje zvlášť pre mikropodniky, malé a stredné podniky), Cirkulárny dizajn 2019 a Cirkulárna inovácia 2019. Slávnostné odovzdávanie cien bude na záverečnej konferencii projektu MOVECO v máji v rakúskom Linzi.

Cieľom projektu MOVECO (Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy) je podpora prechodu na obehové hospodárstvo, resp. cirkulárnu ekonomiku v krajinách Dunajského regiónu, ako aj zvyšovanie povedomia o tejto problematike. Do projektu sú zapojené Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko, Srbsko a Rumunsko. Výhercovia súťaže a ich produkty, resp. služby, budú prezentované vo všetkých krajinách zapojených do projektu. 

Cieľom obehového hospodárstva je efektívne využívanie surovín a ich návratnosť opätovne do obehu. Obehové hospodárstvo pritom nezahŕňa iba recykláciu a zneškodňovanie odpadu a škodlivín, ale kladie predovšetkým dôraz na udržateľné využitie zdrojov v uzavretom cykle. Cieľom je predĺženie životného cyklu výrobkov a komponentov. To je možné dosiahnuť iba zmenami vo výrobe, spotrebe a narábaní s odpadmi. Konečným výsledkom aplikácie zásad obehového hospodárstva je šetrenie prírodných zdrojov a znižovanie odpadov.

Ministerstvo hospodárstva SR podporuje iniciatívy prechodu na obehové hospodárstvo aj zapojením sa do projektu MOVECO, sme jeden z asociovaných partnerov. Projekt na Slovensku zastrešuje Slovak Business Agency.

 

Odbor komunikácie

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk