22. 05. 2019

Ocenenie za inovatívny prístup v podnikaní

Za inovatívny prístup v podnikaní získalo ocenenie ďalších deväť spoločností. Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“ boli slávnostne vyhlásené počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Ceny boli udelené v troch kategóriách: výrobková inovácia, technologická inovácia a inovácia služieb. Ide už o 12. ročník súťaže, doteraz bolo do nej prihlásených 366 rôznych inovatívnych návrhov. Ceny odovzdával štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz.

„Teší ma, že úroveň prihlásených riešení z roka na rok vzrastá a že do súťaže pribudli opäť prihlášky plné originálnych nápadov. Inovatívne nápady ponúkajú riešenia nielen pre oblasť samotného priemyslu, ale aj v oblasti ekológie, medicíny, vzdelávania či pre zdravotne znevýhodnených ľudí," uviedol v príhovore V. Ferencz. Štátny tajomník verí, že práve takéto ocenenia, „sú impulzom pre nových a nádejných inovátorov a nasmerujú ich pozornosť k riešeniam, ktoré pomôžu zlepšiť nielen konkurencieschopnosť slovenského priemyslu, ale prispejú aj k zlepšeniu životného prostredia a kvality života nás všetkých."

V kategórii výrobková inovácia získala prvé miesto spoločnosť Prvá zváračská za Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G. Porota ocenila, že ide o úplne nový a  univerzálny unikátny zvárací komplex na zváranie elektrónovým lúčom. Druhé miesto patrí PeWaS, s. r. o. za súťažný návrh „Pewas Aquaholder® Seed". Ide o hydrostimulačné ošetrenie osiva, vďaka čomu sa vytvorí v jeho okolí vrstva hydrogelu, z ktorej je osivo schopné čerpať vodu. V tejto kategórii boli udelené dve tretie miesta. Porotu zaujala 100 %-ná prírodná ústna voda od spoločnosti ecoheart, s.r.o a aj nové ST impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými a spracovateľskými parametrami spoločnosti VUKI.

Za technologické inovácie si cenu prevzala spoločnosť Duslo, a. s., za súťažný návrh „Výrobňa Čpavok 4", ktorá je postavená na princípoch inovovaného paro-vzdušného reformovania zemného plynu. Druhé miesto patrí SEAK, s.r.o., za inteligentné nabíjanie elektrických vozidiel integrované s verejným osvetlením. Porota ocenila aj ECO DOG TOILET STANICU od firmy ECO DOG TOILET GROUP. Ide o jedinečnú technológiu chránenú svetovým patentom. Jej originalita spočíva v špeciálne navrhnutej filtračnej a absorpčnej zmesi schopnej úplne neutralizovať psí moč.

V kategórii Inovácia služieb boli udelené prvé a druhé miesto. Za mobilnú aplikáciu Partner získala prvenstvo spoločnosť Zentity Slovakia, s.r.o. Je to originálna, zatiaľ prvá a jediná aplikáciu svojho druhu na slovenskom bankovom a finančnom trhu. Druhé miesto patrí spoločnosti TOP1 knihy za publikáciu Dojčenie slovom aj písmom – Tvorba podporujúceho prostredia pre dojčiace matky. Porota ocenila zrozumiteľný spôsob poukázania na potrebu podpory dojčenia.

 

Odbor komunikácie MH SR
 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk