19. 02. 2019

Odkaz Slovenska v Bruseli – boj proti klimatickej zmene by nemal poškodzovať náš priemysel

Slovensko patrí v EÚ medzi krajiny, ktoré chcú rozumný kompromis medzi dosiahnutím klimatických cieľov a zachovaním konkurencieschopnosti priemyslu. Na zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli to uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

Jedným z hlavných bodov rokovania v Bruseli bola vízia a stratégia Európskej únie, ako do roku 2050 dosiahnuť takzvanú uhlíkovú neutralitu – teda výrazné zníženie skleníkových plynov a väčší podiel výroby "čistej energie". „Je dôležité, aby sa pri príprave tejto stratégie brali do úvahy aj iné, pragmatické dôvody, ktoré požaduje priemysel. Aby sa nestalo, že limity, ktoré budú nastavené, budú také prísne, že znížia konkurenciechopnosť firiem podnikajúcich na Slovensku," opísal situáciu Chovanec. Slovensko vyzdvihlo najmä potrebu riešenia energetického mixu na úrovni členských štátov. Dôležité je, aby bolo jadro akceptované ako nízko-uhlíkový zdroj a do úvahy treba brať aj sociálne aspekty zmien a ich dopady na zamestnanosť.   

Na Slovensku tvoria takmer 20 % percent priemyslu energeticky náročné odvetvia. Práve tie sú najviac postihnuté ekologickými víziami EÚ. „Je pravda, že všetci chceme žiť v zdravšom prostredí, ale nemôže to byť na úkor ostatných odvetví," skonštatoval štátny tajomník rezortu hospodárstva  Rastislav Chovanec. Podľa jeho slov je preto potrebná vyváženosť rôznorodých záujmov, aby sa nestalo, že sa zavedú opatrenia, ktoré napríklad slovenské firmy znevýhodnia v porovnaní s inými krajinami. Už aj preto, že nie všetky krajiny sveta pristúpili ku klimatickej dohode OSN z Paríža, ktorá má riešiť tieto výzvy na globálnej úrovni, alebo nie všetky krajiny dodržiavajú prísne ekologické štandardy parížskej dohody, ktoré v podstate predražujú výrobu. Tieto krajiny tým pádom podľa R. Chovanca získavajú náskok na úkor slovenských firiem. Slovensko sa preto snaží dospieť ku kompromisu, keď je možné posúvať limity pre odbúravanie skleníkových plynov, ale nesmie to zaťažiť firmy tak, aby neboli schopné vyrábať. Podobné problémy majú podľa štátneho tajomníka všetky vyspelé štáty, z našich susedov napríklad Česká republika. 

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk