04. 04. 2016

Otvorenie II. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu spolupráce Interreg Europe

Program spolupráce Interreg Europe oficiálne spustí druhú výzvu na predkladanie projektových zámerov 5. apríla 2016. Výzva bude otvorená do 13. mája 2016.
Aplikačný balík dokumentov pre danú výzvu je zverejnený na www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
Bližšie informácie o programe spolupráce získate na www.interregeurope.eu alebo www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s
Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe dáva do pozornosti možnosť individuálnych konzultácii k projektovým zámerom.
Termín je možné dohodnúť elektronicky na interregeurope@mhsr.sk alebo telefonicky na 02/4854 5019.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk