17. 03. 2020

Peter Žiga: Dodávky strategických komodít pre domácnosti aj priemysel sú plynulo zabezpečené

Dodávky elektrickej energie, plynu a pohonných hmôt sú na Slovensku plynulé. Po videorokovaní s predstaviteľmi energetických spoločností pre situáciu spôsobenú šírením koronavírusu o tom informoval minister hospodárstva Peter Žiga. Energetické spoločnosti, ktoré patria ku kritickej infraštruktúre, sú základným pilierom riadneho fungovania krajiny. „Plyn, elektrina, pohonné hmoty a voda sú kľúčové pre ekonomiku a fungovanie spoločnosti ako takej. Chcem v tejto chvíli upokojiť priemysel, ale aj verejnosť, že dodávky týchto strategických komodít sú plynulo zabezpečené," vyhlásil šéf rezortu hospodárstva a dodal, že „spoločnosti patriace do kritickej infraštruktúry spolupracujú so štátom a intenzívne sa pripravujú na krízové situácie, sú vytvorené záložné pracoviská, dispečingy a aj rezervné tímy. "

Minister hospodárstva ďalej informoval, že dodávka plynu z Ruska je plynulá. Dostatočne sú naplnené aj zásobníky plynu. V klasickom režime je tiež dodávka ropy a výroba pohonných hmôt. Aj pri tejto komodite sú dostatočné zásoby. Rovnako stabilná je prenosová sústava elektrickej energie. Veľkí výrobcovia nahlasujú v tejto súvislosti prerušenie výroby. Spotreba elektrickej energie klesla asi o štyri percentá a počíta sa s ďalším znižovaním. Pre porovnanie - v krízovom roku 2009 klesla spotreba elektrickej energie o 10 percent. 

V tejto súvislosti šéf rezortu hospodárstva poďakoval všetkým pracovníkom týchto spoločností, ktorí napriek potenciálnemu ohrozeniu  zdravia s veľkým nasadením zabezpečujú dennú prevádzku a dostatok energie, plynu a pohonných hmôt. Za pozitívum označil, že nik zo zamestnancov spoločností patriacich pod kritickú infraštruktúru nebol pozitívne testovaný na koronavírus. 

 

Odbor komunikácie MH SR 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk