28. 01. 2020

P. ŽIGA: Tarifa za prevádzkovanie systému by sa mala reformovať, môže to znížiť cenu elektriny

Ministerstvo hospodárstva uvažuje o reforme tarify za prevádzkovanie systému. Tá tvorí viac ako pätinu z celkovej ceny elektriny, ktorú platia odberatelia. Spomínaná tarifa zahŕňa podporu pre zelenú elektrinu, podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, odvod na likvidáciu jadra či poplatok pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. „Pravdepodobne bude treba urobiť reštrukturalizáciu tarify za prevádzkovanie systému a zmeniť to na viaczdrojové financovanie. Tarifa by sa tak neplatila len v cenách elektriny, ale aj zo štátneho rozpočtu a z predaja emisných povoleniek,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga na konferencii o očakávanom vývoji slovenského hospodárstva v roku 2020, ktorú zorganizovala Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). 

Reforma tarify za prevádzkovanie systému by mala mať pozitívny vplyv na koncové ceny elektriny. Domácnosti a podniky by tak za elektrinu platili priamo menej. Tarifa totiž z roka na rok viac ovplyvňuje ceny elektriny. Hlavným dôvodom takéhoto nárastu tarify za prevádzkovanie systému je podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) neustály nárast počtu výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a prostredníctvom vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla (KVET), ktorí poberajú doplatky. Systém podpory zelenej energie určuje platná legislatíva SR a EÚ. 

Slováci prispeli za uplynulých osem rokov na výrobu takzvanej zelenej elektriny vyše troma miliardami eur. Toľko peňazí už zaplatili vo svojich faktúrach za elektrinu vyrobenú prostredníctvom OZE či KVET. Nejde však o konečnú sumu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví totiž neeviduje výšku doplatku za elektrinu vyrobenú v spomínaných zdrojoch za roky 2009 a 2010. Na základe pôvodne platnej legislatívy totiž úrad nedostával informácie o množstve vyrobenej elektriny na doplatok, ani výšku vyplateného doplatku, nakoľko povinnosť zverejniť takéto údaje nebola. Až od roku 2011 má regulátor k dispozícii spomínané informácie.

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk