16. 10. 2019

Parlament odobril zákon, ktorý zvýši bezpečnosť detských ihrísk

Bezpečnosť detských ihrísk sa zvýši. Národná rada SR schválila nový komplexný zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý jasne a zrozumiteľne stanovuje bezpečnostné požiadavky na detské ihriská, definuje povinnosti vlastníkov a zároveň upravuje systém kontroly. Ak zákon podpíše prezidentka, bude účinný od januára 2020. Prevádzkovatelia existujúcich ihrísk budú mať čas až dva roky na to, aby ich pripravili podľa nových požiadaviek. 

„Týmto zákonom ministerstvo hospodárstva reaguje na dlhodobo pretrvávajúce nedostatky v oblasti bezpečnosti detských ihrísk a riziko úrazov,“ vysvetlil šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga iniciatívu ministerstva. Počet detských ihrísk s nedostatkami je totiž podľa kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) stále vysoký a až približne 70 % nedostatkov na ihriskách súviselo pri kontrolách práve s bezpečnosťou detí. 

Nový zákon definuje bezpečnostné požiadavky, ktoré by mali detské ihriská spĺňať ako celok, a nielen jednotlivé hracie prvky. Stanovujú sa napríklad požiadavky na povrch detských ihrísk alebo na rozmiestnenie hracích zariadení. V zákone sú definované aj základné povinnosti vlastníkov ihrísk, okrem iného sa navrhuje systém na monitorovanie úrazov na detských ihriskách. Novinkou bude  povinná vstupná kontrola v prípade nových detských ihrísk, ako aj pravidelné kontroly všetkých ihrísk. „Vďaka novej legislatíve budú prevádzkovatelia vedieť, čo musia spĺňať z hľadiska bezpečnosti detské ihriská a zároveň aj rodičia budú mať informácie, či je detské ihrisko bezpečné," vysvetlil minister. 

Legislatíva stanovuje aj požiadavky na odbornú spôsobilosť kontrolórov detských ihrísk, čím by sa malo zamedziť pôsobeniu rôznych podvodných kontrolórov. Zákon počíta aj so sankciami v prípade nedodržiavania stanovených pravidiel. Nová legislatíva síce stanovuje administratívne povinnosti pre vlastníkov ihrísk, tie sú však minimálne a jasne stanovené. 

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk