24. 05. 2016

Peter Žiga rokoval s ruským ministrom ekonomického rozvoja o obchodnej spolupráci krajín

Ministri sa zhodli, že slovensko-ruské vzťahy nie sú poznačené žiadnymi nevyjasnenými otázkami. Minister Peter Žiga však vyslovil poľutovanie nad rapídnym poklesom vzájomného obchodu, ktorý spôsobila najmä zložitá medzinárodno-politická situácia okolo ukrajinskej krízy. V roku 2015 sa naša obchodná výmena znížila až o  29%.

„Máme veľký záujem o ďalšiu spoluprácu. Za jej najlepšiu formu považujeme medzivládnu komisiu,“povedal Peter Žiga a vyzdvihol tiež aktivity slovensko-ruskej podnikateľskej rady. „Veľmi radi by sme využili predsedníctvo SR v Rade EÚ na upevnenie našich vzťahov,“ vyhlásil minister Uľjukajev. Peter Žiga ruského hosťa ubezpečil o záujme Slovenska na čo najskoršom vyriešení problémov vo vzťahoch Európskej únie a Ruskej federácie. Spomenul tiež autonómne zavádzanie obmedzení pre cestných a železničných dopravcov z EÚ zo strany RF, čo najmä v oblasti železničnej dopravy vníma Slovensko citlivo.

 

Slovenská strana ocenila úspešný rozvoj spolupráce v oblasti jadrovej energetiky vrátane zabezpečovania efektívneho jadrového paliva z Ruskej federácie. Záujem o jej pokračovanie vyjadril aj ruský minister.

 

V otázkach energetickej bezpečnosti vyzdvihol minister Žiga ako kľúčový aspekt regionálnej spolupráce. Ruského partnera informoval, že Slovensko citlivo vníma prípravu niektorých nových infraštruktúrnych plynárenských projektov, osobitne plynovodu Nord Stream 2. „Ani jednej strane neprinesie žiadne benefity, považujeme ho za zbytočný,“ povedal minister hospodárstva a pripomenul, že pre Slovenskú republiku je z hľadiska prepravných trás a koridorov absolútna priorita zachovanie prepravy plynu koridorom cez Ukrajinu a Slovensko v záujme zabezpečenia vysokého stupňa bezpečnosti dodávok plynu.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk