20. 09. 2016

Peter Žiga: Udržanie U.S. Steelu prinieslo stovky miliónov

"Odkedy sa uplatňuje toto memorandum, to znamená od roku 2013 do dnešného dňa, výnosy, ktoré mal štátny rozpočet a verejné rozpočty, sú na úrovni 697 mil. eur a výdavky, ktoré mali verejné rozpočty, boli na úrovni 10 mil. eur,“ povedal po rokovaní výboru minister Žiga. Predsedníčka hospodárskeho výboru zo strany SaS Jana Kiššová čísla v analýze spochybňuje. Podľa nej nemožno na základe analýzy povedať, či bolo uzavretie memoranda s U.S. Steelom pre štát výhodné, alebo nie. „Podstatou memoranda neboli finančné príspevky, ako sa niekedy mylne vykladá, ale najmä záruky stability prostredia v oblastiach, ktoré majú dosah na fungovanie oceliarne, napríklad oblasť životného prostredia a dosahy schémy obchodovania s emisiami EK,“ reagoval šéf rezortu hospodárstva. Peter Žiga zároveň pripomenul, že U.S. Steel memorandum dodržiava. Pripustil, že časť zamestnancov spoločnosť prepustila v rámci reštrukturalizácie, nešlo však o hromadné prepúšťanie. Momentálne navyše už U.S. Steel v Košiciach prepúšťanie zastavil. "Podľa mojich informácií už nedochádza k prepúšťaniu zamestnancov, ani tých 29 mesačne. Dohodli sa s odborármi na nejakom komplexnejšom riešení a nejakom viacmesačnom odstupnom," povedal minister s tým, že keby spoločnosť memorandum porušila a prepúšťala hromadne, štát by do toho vstúpil a zrejme si aj uplatnil nejaké sankcie, ktoré z memoranda vyplývajú. "Ale v tejto chvíli to tak nie je," dodal. Neverejný charakter rokovania minister Žiga zdôvodnil tým, že niektoré z údajov, ktoré pre vypracovanie analýzy poskytol U.S. Steel, majú charakter obchodného tajomstva. "Preto som sa rozhodol, že materiál poskytnem výboru vo forme utajenej správy," vysvetlil.
Minister pritom zopakoval, že ak by U.S. Steel svoju košickú fabriku predával, štát by mal záujem získať v nej nejaký vplyv. Aktuálne však ministerstvo žiadne informácie o konkrétnych rokovaniach amerického investora s niektorým z prípadných záujemcov nemá. Pripomína však, že U.S. Steel je súkromná firma a štát nemá žiaden právny nárok do akýchkoľvek teoretických rokovaní vstupovať. "Pokiaľ bude ochota zo strany U.S. Steelu alebo prípadného záujemcu o kúpu, aby štát pustil do týchto rokovaní, tak štát bude mať určite záujem vstúpiť do týchto rokovaní a získať nejaký podiel v tomto podniku," doplnil Peter Žiga.
SITA, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk