02. 12. 2020

Podmienky a povinnosti pri čerpaní investičnej pomoci na Slovensku budú miernejšie

Podmienky a povinnosti pri čerpaní investičnej pomoci sa pre pandémiu koronavírusu zmiernia. Národná rada SR schválila novelu zákona z dielne rezortu hospodárstva, ktorá prináša zmeny pri čerpaním pomoci od štátu. „Koronavírus zásadným a nepredvídateľným spôsobom ovplyvnil prijímateľov investičnej pomoci, ako aj ich schopnosť plniť ustanovenia stanovené pri schvaľovaní. V krajných prípadoch by to mohlo viesť až k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí pomoci a  k pozastaveniu či zrušeniu viacerých projektov. V prípade veľkých investícií by tak mohli byť negatívne ovplyvnení aj samotní dodávatelia,“ vysvetlil potrebu zmien vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Ide o ďalšie opatrenie, ktoré môže pomôcť slovenským podnikateľom a ekonomike zvládnuť následky pandémie. Ak novelu podpíše prezidentka, zmeny budú platiť od začiatku budúceho roka.  

Podniky by mali mať napríklad možnosť neskôr začať obstarávať investičný majetok, predĺži sa aj termín na ukončenie investičného projektu a o tri roky by sa mala predĺžiť aj doba na uplatnenie schválenej úľavy na dani.  Predlžuje sa povinnosť začatia obstarávania dlhodobého majetku na 24 mesiacov a voľnejšie podmienky majú mať podnikatelia pri dodatočných zmenách investičného zámeru. Zatiaľ čo v súčasnosti musí firma vynaložiť minimálne 85 % z oprávnených nákladov schválených v rozhodnutí o investičnej pomoci, po novom bude prípustné tieto náklady reálne znížiť až na 70 %. Prípadné zníženie oprávnených nákladov sa následne odzrkadlí na výške investičnej pomoci. Zmeny sa týkajú predovšetkým tých podmienok, ktoré museli prijímatelia spĺňať alebo splniť po vypuknutí pandémie.   

Novela zákona zároveň zmierňuje niektoré podmienky aj v nasledujúcom období. Tie sa týkajú nových investícií a nových investorov. MH SR tak deklaruje, že je pripravené podporiť viac investičných zámerov a podporiť tak investície  v „pocovidovom“ období. Šéf rezortu hospodárstva R. Sulík verí, že v budúcom roku sa nájde dostatok kvalitných, inovatívnych projektov ako aj investícií  smerujúcich do menej rozvinutých okresov, ktoré bude môcť rezort podporiť.  

 

TASR, SITA, Tlačový odbor MH SR; foto: TASR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk