27. 05. 2022

Práce v bani v Nižnej Slanej začnú v sobotu, dnes sa podpísala zmluva s dodávateľom

V bani v Nižnej Slanej (okr. Rožňava) začnú v sobotu práce, ktoré by mali výrazne prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd ovplyvňujúcich následne kvalitu vody v rieke Slaná. V súlade so zákonom Rudné bane š.p. na základe priameho rokovacieho konania dohodli podmienky zmluvy s Hlavnou banskou záchrannou stanicou. Zmluva bola podpísaná dnes. 

Hlavná banská záchranná stanica sa v zmluve zaviazala urobiť v starej železorudnej bani práce, ktoré zamedzia vtekaniu slabo mineralizovaných vôd zo VI. obzoru bane do hlbších obzorov, z ktorých vytláča silne mineralizované vody. Práce by mali byť ukončené do 15 dní od podpísania zmluvy. Ak táto akcia bude úspešná je predpoklad, že výtok silne mineralizovaných vôd z hlbších častí bane by sa mal znížiť až o cca 80%. Zvolený postup vychádza z obhliadky priestorov priamo v bani a zo získaných archívnych údajov o starej opustenej bani, ktorej posledný prevádzkovateľ Siderit s.r.o. Nižná Slaná je momentálne v konkurze. 

Rudné bane pristúpili k verejnému obstarávaniu na základe rozhodnutia vlády a poverenia Ministerstvom hospodárstva SR. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že Rudné bane nie sú pôvodcom znečistenia na rieke Slaná a ani za to nenesú  žiadnu zodpovednosť. Od vzniku problému sa však snažia prispieť k vyriešeniu situácie a byť nápomocné pri hľadaní riešení spolu s Okresným úradom v Rožňave, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Ministerstvom životného prostredia SR. Rudné bane sa v tejto súvislosti rozhodli podať trestné oznámenie, aby sa vyšetrilo, či v súvislosti so situáciou v bani v Nižnej Slanej došlo k zanedbaniu povinností. Zároveň pripomíname, že kompetentné orgány na Slovensku doposiaľ nevyhlásili v súvislosti so stavom rieky Slaná mimoriadnu situáciu.

Rudné bane, š.p.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk