10. 06. 2022

Práce v bani v Nižnej Slanej značne pokročili

V bani v Nižnej Slanej (okr. Rožňava) sa podarilo podľa plánu odkloniť vody vtejkajúce zo VI. obzoru do hlbších častí bane priamo na povrch. Vďaka tomuto kroku nedochádza k ich silnému mineralizovaniu v hlbších častiach starej železorudnej bane, čo by malo časom výrazne zlepšiť kvalitu vytekajúcej vody do rieky Slaná. Informoval o tom riaditeľ štátneho podniku Peter Žitňan. Priamo v bani robí Hlavná banská záchranná stanica, ktorú Rudné bane vybrali na základe priameho rokovacieho konania. Zabezpečením prác poverilo Rudné bane ministerstvo hospodárstva na základe rozhodnutia vlády a po uvoľnení 200 000 eur z rezortu financií. 

Žitňan upresnil, že sa podarilo úplne oddeliť a presmerovať vodu na VI. obzore bane tzv. obzorovou chodbou na povrch. Práce budú pokračovať aj na budúci týždeň. Dopad všetkých urobených opatrení sa bude priebežne vyhodnocovať. Je predpoklad, že sa zníži objem rozpustených látok vo vodách vytekajúcich z bane o cca 70-80%, čo sa pozitívne prejaví na kvalite vôd v rieke Slaná. Zároveň sa pripravujú ďalšie opatrenia, ktoré by mali zamedziť vytekaniu aj zvyšnej vody z hlbokých častí bane. Zvolený postup vychádza z obhliadky priestorov priamo v bani a zo získaných archívnych údajov o starej opustenej bani, ktorej posledný prevádzkovateľ Siderit s.r.o. Nižná Slaná je momentálne v konkurze.

Rudné bane š.p.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk