14. 09. 2016

Pracovná skupina expertov rokovala o udržaní elektrárne Vojany

Členovia expertnej skupiny diskutovali o možnostiach, ako zabezpečiť udržateľnosť a ekonomickú prevádzku elektrárne minimálne v strednodobom horizonte. Po ďalšej analýze situácie bude rokovanie pracovnej skupiny pokračovať. 
„Oceňujem konštruktívny postoj všetkých zúčastnených. Je tu veľká snaha nájsť dobré riešenie pre všetky strany. Opakovane prízvukujem, že je absurdné, keď sa vláda snaží v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou podporiť každé pracovné miesto, aby zároveň vláda, ktorá má 34 percent v SE, nezabezpečila zachovanie prevádzky v EVO,“ skonštatoval po rokovaní minister Peter Žiga. Šéf rezortu hospodárstva elektráreň osobne navštívil a opakovane sa stretol aj s vedením Slovenských elektrární, ktoré ju prevádzkujú. O vytvorení expertnej skupiny s cieľom nájsť riešenie ďalšieho pôsobenia a existencie elektrárne Vojany rozhodla koncom augusta vláda na výjazdovom rokovaní v Trebišove. Vo Vojanoch v súčasnosti pracuje 118 ľudí priamo a 250 cez subdodávky. 
Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk