16. 11. 2021

Pre rok 2022 bola za výkupcu elektriny určená spoločnosť SPP

Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo, že v nasledujúcom roku bude činnosť výkupcu elektriny z OZE a VÚ KVET vykonávať Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a. s. V súlade s platnou legislatívou a pri turbulentnom vývoji na trhu s energiami má tento krok predísť možnej neistote zo strany výrobcov. „Na trhu s energiami sme svedkami mimoriadne turbulentnej situácie. Významný nárast cien plynu aj elektriny na trhu viedol v ostatnom období k ukončeniu činnosti niekoľkých dodávateľov energií, vrátane najväčšieho alternatívneho dodávateľa Slovakia Energy. Ministerstvo vývoj a možné dôsledky podrobne sleduje. Rovnako ako odberatelia a tiež ostatní účastníci trhu, ktorých pôsobenie situácia nutne ovplyvňuje,“ uviedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. 

Činnosť výkupcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla aktuálne vykonáva spoločnosť SPP, a. s., a to na základe výsledkov aukcie z roku 2019. Obdobie určenia tejto činnosti jej končí k 31. 12. 2021. Podľa platnej legislatívy môže byť výkupca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla vybraný aukciou alebo určený ministerstvom. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu a doterajšie skúsenosti SPP s činnosťou výkupcu ministerstvo pristúpilo k výberu výkupcu elektriny formou priameho určenia, a to na jeden kalendárny rok. „Naším zámerom je situáciu upokojiť a predísť problémom, ktoré by mohli zneistiť výrobcov elektriny s právom na výkup a prevzatie zodpovednosti za odchýlku. Zároveň chcem ubezpečiť účastníkov trhu, že keď sa situácia upokojí, budeme pripravení pre ďalšie obdobie pristúpiť k výberu výkupcu formou aukcie,“ doplnil Karol Galek. 

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk