17. 10. 2019

Pre úspešnú digitalizáciu by mali firmy investovať do vzdelávania zamestnancov

Inovačný potenciál slovenských firiem sa síce zvyšuje, no nevyhnutným základom pri prechode na digitalizáciu je investovanie spoločností do vzdelávania svojich zamestnancov. Uviedla to generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová v reakcii na výsledky prieskumu o úrovni prieniku Industry 4.0 do slovenských podnikov, ktorý predstavilo Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM. 

Podľa zistení prieskumu kroky k digitálnej transformácii realizuje 40 % firiem, ktoré sa do prieskumu zapojili. V porovnaní s minulým rokom ide o 100-percentný nárast. Rovnaké percento firiem sa na aplikáciu aktívne pripravuje. Stúpa aj podiel firiem, ktoré pracujú na implementácii podľa vopred vytvorenej stratégie. Kým v rokoch 2017 a 2018 mala prijatú stratégiu implementácie približne tretina firiem, v roku 2019 to už bola polovica firiem. Na jej tvorbe sa väčším podielom zúčastňujú samostatné oddelenia a špecializované tímy. V oveľa významnejšej miere zaznamenal prieskum budovanie firemnej kultúry postavenej na inovačnom riadení. Dve tretiny podnikov aplikujú Industry 4.0 vo vlastnej réžii, postupne však začínajú kooperovať s viacerými dodávateľmi. 

Priemysel na Slovensku potrebuje podľa odborníkov spojiť sily, aby v rámci potrieb spojených s transformáciou dokázal formulovať jednotné požiadavky na vládu a štátne inštitúcie, vymieňať si skúsenosti a informácie, spájať sa pri riešení niektorých problémov. Vznik platformy, ktorá by to umožnila, podporuje aj rezort hospodárstva. MH SR v spolupráci so SIEA zorganizovalo v marci tohto roku stretnutie s predstaviteľmi „Association Industry 4.0C Austria – the Platform for Smart Production“ za účasti kľúčových subjektov pôsobiacich v oblasti inteligentného priemyslu. „Chceli sme inšpirovať priemysel ku vzniku takejto platformy, ktorá funguje u našich susedov v Rakúsku a ktorá by rozvoju inteligentného priemyslu aj jeho agendy len prospela. Domnievam sa, že združovanie spoločností do ekosystému zdieľajúceho tie isté hodnoty a ciele budeme vedieť podporiť, pretože ministerstvo hospodárstva napr. aj na základe štúdie tzv. centier digitálnych inovácií hľadá najoptimálnejší variant podpory vzniku CDI,“ upresnila M. Letašiová. „Všade v okolitých krajinách existujú takéto platformy, ktoré si zriadili podniky a veľmi významne prispievajú k rozvoju implementácie Industry 4.0. Slovensko patrí medzi posledné krajiny v EÚ, ktoré takúto platformu nemajú vytvorenú,“ doplnil predseda Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM Martin Morháč. 

Problémom je aj nedostatok odborníkov pre digitalizáciu priemyslu. Trh si nárokuje na vytváranie nových študijných odborov a podporu existujúcich so zameraním nielen na technológie, ale aj na procesy a zvyšovanie úrovne prepojenia vzdelávacieho systému s praxou vo všetkých úrovniach vzdelávania. Väčšia pozornosť by sa podľa M. Letašiovej mala venovať zvyšovaniu úrovne vnútropodnikového vzdelávania a rozvoja pracovníkov, ako aj neustálemu prílivu informácií spojených s Industry 4.0. „Realizáciou všetkých prijatých opatrení v rámci Akčného plánu inteligentného priemyslu príde k posunu slovenského hospodárstva smerom k znalostnej ekonomike orientovanej na inovácie, to však závisí aj od aktivity samotných podnikov. Firmy by si mali uvedomiť, že investícia do vzdelávania svojich zamestnancov je nevyhnutný základ pri prechode na úspešnú digitalizáciu,“ uzavrela Letašiová.

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk