11. 04. 2019

Priemysel stojí pred veľkou zmenou, čaká ho digitalizácia a inovatívne riešenia

Slovensko patrí medzi krajiny so silnou priemyselnou tradíciou a ambíciou je, aby aj v budúcnosti zostalo spojené s priemyslom. „V súčasnosti priemysel stojí pred veľkou zmenou, ktorú vidieť pri digitalizácii, automatizácii a robotizácii výroby. Je nevyhnutné prepojiť nadnárodné spoločnosti, veľké podniky a malé a stredné podniky  s univerzitnými inkubátormi a vedeckými parkami na finančnej, technologickej a mentorskej báze," zdôraznila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva (MH) SR Miriam Letašiová na druhom ročníku konferencie Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou MH SR.

Na konferencii prezentovala Akčný plán inteligentného priemyslu z dielne rezortu hospodárstva, ktorý minulý rok v októbri schválila vláda. Obsahuje 35 úloh pre jednotlivé rezorty ale aj ďalšie subjekty. V priemyselných podnikoch ako aj podnikoch služieb a obchodu by do konca roku 2020 mal napomôcť vytvoriť podmienky na naštartovanie digitalizácie a zavádzanie inovatívnych riešení. „Naším cieľom je plniť úlohu štátu v tvorbe infraštruktúry a nástrojov. Akčný plán je dôkazom toho, že tam kde je vízia, vôľa a dobý úmysel, tam je cesta," zdôraznila M. Letašiová. Za pomerne krátky čas by sa malo na Slovensku vytvoriť dynamické prostredie pre inteligentný priemysel. Vznikne aj webová stránka, na ktorej budú sústredené informácie o inteligentnom priemysle, ale aj odpočet plnenia úloh z akčného plánu, dodala.

Na konferencii prezentovali svoje výrobky robotické spoločnosti. Špecifikum druhého ročníka ale bolo, že okrem výrobcov a dodávateľov robotov, hovorili o robotoch aj ich používatelia – zástupcovia výrobných firiem, a tiež systémoví integrátori, ktorí robotické riešenia aplikujú do praxe. Súčasťou podujatia boli aj panelové diskusie.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk